Blogpost

Jongeren over begroting: toekomst buiten beeld

De rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties. Dat stellen de Jonge Democraten en DWARS, GroenLinkse Jongeren in hun reactie op de rijksbegroting voor 2008. De jongerenorganisaties van respectievelijk D66 en GroenLinks besloten een gezamenlijke reactie uit te brengen toen zij constateerden dat de miljoenennota uitblinkt in potverteren en problemen creëert voor jongere generaties.

De jongeren keren zich met name tegen de riskante manier van begroten en het nalaten van de aanpak van structurele problemen. Zo wordt de economische groei niet langer conservatief ingeschat, terwijl de economie zich per definitie niet precies laat voorspellen en de gevolgen van de kredietcrisis nog onzeker zijn. Ook worden de aardgasbaten nog steeds ingezet om de lopende begroting rond te krijgen, in plaats van dat deze worden gereserveerd zodat ook latere generaties meeprofiteren van een van de weinige Nederlandse aardschatten.

Voor de vrijzinnige jongerenorganisaties telt zwaar dat het kabinet nauwelijks maatregelen neemt om de arbeidsparticipatie te bevorderen. „Bos en Balkenende kunnen nog zo hard roepen dat ze daar werk van maken, maar ze draaien om de hete brij heen. Al jaren zeggen economen dat het verhogen van de AOW-leeftijd de enige oplossing is. Als het kabinet daar nu mee begint, ziet de begroting er in 2011 een stuk florissanter uit," stelt Ton Monasso, landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.

Veel uitgaven die het kabinet betitelt als investeringen, leveren helemaal geen bijdrage aan een sterkere economie of een duurzamere samenleving. „We zouden graag zien dat het kabinet denkt vanuit doelen in plaats van middelen. Een vliegbelasting bijvoorbeeld is een goed idee, maar wat wil men in 2011 bereikt hebben als het gaat om de aanpak van CO 2-reductie? Wij zien graag een verdere vergroening van het belastingstelsel, gedreven door visie in plaats van de huidige kruideniersgeest," aldus politiek voorzitter Joeri van der Hoff van DWARS.

De JD en DWARS zien liever dat meer aandacht wordt besteed aan de meerjarenbegroting tot het einde van de kabinetsperiode. Door de overmatige focus op 2008 is het aantrekkelijk om creatief te boekhouden om een begroting rond te krijgen, terwijl maatregelen die structurele effecten hebben vaak pas op een langere termijn beginnen te werken. „Wij roepen de politiek op de panische vasthoudendheid aan inkomensplaatjes en begrotingscijfers in 2008 op te geven en de horizon te verleggen naar de lange termijn," voert Monasso aan.  

Van der Hoff vult aan: „Er is geen geld vrijgemaakt voor het lerarentekort, terwijl iedereen weet dat je met lege handen nergens komt. De hypotheekrenteaftrek wordt in stand gehouden, waardoor de huizenmarkt nog jaren verstopt zal blijven. Tegelijkertijd wordt er inkomenspolitiek tot op de millimeter bedreven met ingewikkelde toeslagregelingen en gratis schoolboeken."

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

JD Blog

Stel je kandidaat!

Stel je kandidaat voor het Landelijk Bestuur! Het is vanaf nu mogelijk om je kandidaat te stellen voor het Landelijk Bestuur. Tijdens het Zomercongres in Rotterdam (16 t/m 18 juni 2017) zullen hier...

Lees meer...

woensdag 24 mei 19:30
Politieke Afdelingsvergadering - Rotterdam
woensdag 24 mei 20:00
Excursie ASML - Brabant
woensdag 24 mei 20:00
Bestuursinteresseborrel - Utrecht
donderdag 25 mei 20:00
Formatiespel in Hoorn - Amsterdam
zaterdag 27 mei 20:00
Bestuur Interesse Borrel Sessie (BIBS) - Landelijk
maandag 29 mei 20:00
Wat is er terecht gekomen van de millenniumdoelen? - Utrecht
dinsdag 30 mei 19:30
Nederland als belastingparadijs? - Leiden-Haaglanden
dinsdag 30 mei 20:00
Betaalbaarheid van de zorg - Limburg

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten