#

Jongeren dreigen dakloos te worden

11 Mrt 2013

In Nederland is het op dit moment lastig voor jongeren om een betaalbare woning te vinden. Dit ligt met name aan inkomensproblematiek, lange wachttijden en weinig politieke ondersteuning vanuit Den Haag en gemeenten. Meer politieke aandacht én daadkracht is nodig om jongeren niet te remmen op de woningmarkt en zo de gehele doorstroming te bevorderen. Daarom starten het CDJA, PerspectieF, Jonge Democraten en Opmezelfwonen.nl vandaag een online-petitie.

Jongeren die hun huis willen verlaten – zowel studentenwoning als ouderlijk huis – hebben vanwege hun verslechterde arbeidsmarktpositie geen uitzicht op een betaalbare koop- of (sociale) huurwoning. Banken nemen niet meer het risico om torenhoge hypotheken uit te lenen aan jongeren met een onzekere arbeidsmarktperspectief. Politieke wil, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau, lijkt onvoldoende aanwezig om dit probleem op te lossen. In dit land vol leegstand en politieke nota’s moet er aandacht komen voor de jongeren die dakloos dreigen te worden.

Daarom roepen Opmezelfwonen.nl en de jongeren van het CDJA, PerspectieF en Jonge Democraten de politiek op tot:

1) Het bouwkundig aanpassen van huidige leegstaande panden (kantoren, ruimte boven winkelpanden, antikraak- en gezinswoningen) om zo voor de korte en de (midden-)lange termijn leegstand tegen te gaan en ruimte te creëren voor jongeren.

2) Vanuit gemeenten moet er een integrale visie komen op de jongerenhuisvesting, waarbij ruimtelijke ordening, onroerend goed en zeker ook een intergenerationele solidaire visie wordt meegenomen. Hiertoe sluit het projectministerie Wonen & Rijksdienst een convenant met gemeenten en betrokken partijen.

3) Het geclausuleerd verkopen van grond aan projectontwikkelaars speciaal gericht op jongeren, net zoals bij sociale huurwoningen. Hiermee verkoopt een gemeente tegen een aantrekkelijk tarief grond voor woningbouw voor jongeren met als voorwaarde een gedrukte huurprijs voor jonge huurders. Daarnaast dienen er voor jongeren woningen te worden gelabeld.

4) Het mogelijk maken dat mensen die willen verhuizen, maar het huis niet verkocht krijgen, hun woning langer dan twee jaar in de tijdelijke verhuur mogen zetten. Dit is aantrekkelijk voor zowel jong als oud.

5) Het bouwen van levensloopbestendige woningen. Deze zijn geschikt voor kleine huishoudens en kunnen makkelijk aangepast worden aan de wensen die bij bepaalde leeftijden horen. Het bouwen van deze levensloopbestendige woningen toont intergenerationele solidariteit.

6) Het projectministerie Wonen & Rijksdienst sluit een convenant met gemeenten en betrokken partijen om de jongerenhuisvesting landelijk te monitoren en daar waar nodig aanbevelingen te formuleren. Dit in nauw contact met sociale partners en jongerenorganisaties.

De petitie om tot deze maatregelen te komen zal worden aangeboden aan minister Stef Blok voor Wonen & Rijksdienst en aan de vaste Kamercommissie. Daarna zullen we de handtekeningen ook aanbieden aan regionale en lokale bestuurders met de roep tot meer aandacht voor jongerenhuisvesting.

Categorie: JD in de Media