#

Jonge Democraten zien toekomst voor D66

23 Jan 2006

Met het behalen van drie zetels voor D66 is er geen reden voor feest, maar wel voor optimisme. In de laatste weken van de campagne slaagde de partij erin gemaakte fouten achter zich te laten en haar boodschap op gebieden als integratie, onderwijs en persoonlijke vrijheden duidelijk over te brengen.

De Jonge Democraten, de aan D66 verbonden jongerenorganisatie, denken dat via de drie Kamerzetels een waardevol kanaal bestaat om het overheidsbeleid te beïnvloeden en tegelijkertijd het profiel van de partij te verscherpen. D66 zal, om het vertrouwen van de kiezer terug te winnen, de komende jaren duidelijk moeten zijn in haar keuzes.

Wat de Jonge Democraten betreft is kabinetsdeelname niet aan de orde. Met drie zetels kan geen noemenswaardige invloed worden uitgeoefend, en bovendien zal de partij onherkenbaar worden tussen de grotere partijen. Juist vanuit een oppositierol kan op een constructieve maar kritische manier, ongebonden door coalitieafspraken, worden gewerkt aan het verwezenlijken van idealen.

"Wat telt is niet alleen het aantal kamerzetels – hoewel we er graag meer hadden gehad – maar ook de kwaliteit van de Kamerleden en het verhaal dat je te vertellen hebt. Wat dat betreft is D66 zeker niet gemarginaliseerd," aldus voorzitter Ton Monasso.

De jongeren verwachten dat de coalitievorming allesbehalve probleemloos zal verlopen. De oproep van partijoprichter Hans van Mierlo om eindelijk werk te maken van een gekozen minister-president, zodat de kiezer rechtstreeks invloed uitoefent op de kabinetsvorming, wordt volmondig ondersteund.

Categorie: Persberichten