#

Jonge Democraten willen positief alternatief voor Onderwijs

20 Jan 2011

Onderwijs is een investering, geen kostenpost

Goed onderwijs is een investering in het individuele geluk van mensen en het welzijn van de hele samenleving. Dankzij goed onderwijs worden mensen zelfredzamer, flexibeler en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Als samenleving worden we dankzij goed onderwijs welvarender. Goed opgeleide mensen kosten de staat minder geld omdat ze minder vaak een uitkering aanvragen en minder vaak met criminaliteit in aanraking komen. Goed onderwijs is dus een investering, geen kostenpost.

 

Bezuinigingen zijn desastreus voor volgende generatie

De plannen van het Kabinet Rutte om te bezuinigen op Hoger Onderwijs zijn desastreus. Ons hoger onderwijs begint steeds minder voor te stellen. Diploma’s zullen verminderen in waarde door gebrek aan begeleiding en de noodzaak om studenten zo snel mogelijk door de opleiding heen te jagen.

 

5 miljard nodig voor toponderwijs

In 2009 werd de Motie Hamer door de gehele Tweede Kamer aangenomen. In deze motie werd de ambitie uitgesproken om het Nederlandse onderwijs tot de mondiale top 5 te laten behoren. Als je de Nederlandse uitgaven aan onderwijs vergelijkt met de huidige top 5 blijkt dat voor deze ambitie de onderwijsbegroting structureel met 5 miljard moet worden verhoogd.

Positief alternatief

De Jonge Democraten willen niet alleen maar nee zeggen tegen de bezuinigingen, maar ook een positief alternatief bieden. Wij presenteren hier een aantal ideeën waar de 5 miljard vandaan zou kunnen komen. Het eerste voorstel is een sociaal leenstelsel. Een studie in het hoger onderwijs is een investering in jezelf; gemiddeld ga je veel meer verdienen dankzij deze studie. Wij pleiten voor een sociaal leenstelsel waarin elke student ruimhartig kan lenen om z’n studie te betalen en daarnaast niet in de problemen komt met de afbetaling. Meer informatie over ons voorstel vind je op www.lievergoedonderwijsdanstufi.nl. Het geld wat hiermee vrijkomt moet dan wel direct geïnvesteerd worden in beter onderwijs.

 

Intergenerationele solidariteit

Naast het sociaal leenstelsel zijn de alternatieve voorstellen gebaseerd op het principe van intergenerationele solidariteit. De komende jaren zullen de lasten voor onze generatie door de vergrijzing en vervuiling enorm groeien. Om deze lasten te kunnen bolwerken is er ook een klein offer nodig van de oudere generaties in de pensioenen, duurzaamheid en woningmarkt. De Hypotheekrente-aftrek zorgt voor opgeblazen huizenprijzen zodat starters geen huis kunnen betalen. De AOW-leeftijd op 65 jaar houden zal ervoor zorgen dat wij twee keer zoveel moeten bijdragen aan andermans pensioen. Nederland subsidieert daarnaast jaarlijks fossiele brandstoffen zodat de duurzame economie geen eerlijke kans krijgt. Wij pleiten op deze gebieden voor een erkenning van de belangen van onze generatie.

 

Voorstellen

In de brede heroverwegingen staan verschillende voorstellen om een sociaal leenstelsel in te voeren. Dit kan al 1 mld (structureel) opleveren.[1] Ook staan er in de brede heroverwegingen verschillende varianten van woningmarkt hervormingen, waarbij ook de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd. Dit kan een besparing van 5 mld. (structureel) opleveren.[2]

Ten slotte kan een verhogen van de AOW-leeftijd naar 69 jaar (vanaf 2040) een saldoverbetering van 1.3% van het BBP bewerkstelligen. Dit is omgerekend ongeveer 7 mrd. besparing structureel.[3]

 

Samen brengen deze maatregelen structureel minstens 13 mld. op. We roepen het Kabinet Rutte op om uit deze voorstellen uit te voeren en hiervan minstens 5 miljard in het onderwijs te investeren.[1] Brede Heroverwegingen Rijksoverheid, hoofdstuk 7

[2] Brede Heroverwegingen Rijksoverheid, hoofdstuk 4

[3] CPB rapport “Vergrijzing verdeeld”

Categorie: Politieke opinie