#

Jonge Democraten voeren actie voor Sociaal Leenstelsel en tegen Halbeheffing

15 Dec 2010

De Jonge Democraten gaan samen met de JOVD en de Jonge Socialisten actie voeren voor het sociaal leenstelsel en tegen de Halbe Heffing. We willen voorkomen dat door onderwijsinflatie diploma´s al hun waarde verliezen, actievoeren voor een realistische en eerlijke manier om het hoger onderwijs te financieren en laten zien dat studenten oprecht begaan zijn met de kwaliteit van hun onderwijs en niet alleen de straat op gaan om stufi te behouden. Help ons hierbij, doe mee en kom morgen – donderdag 16 december – tussen 12.00 en 15.00 naar het Plein in Den Haag!

Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra is voornemens collegegelden te verhogen voor langstudeerders en gelijktijdig universiteiten te beboeten als studenten langer dan één jaar studievertraging oplopen. De Jonge Democraten spreken zich uit tegen deze maatregel. De boete voor universiteiten is een ordinaire bezuiniging op het hoger onderwijs en gaat rechtstreek ten koste van de kwaliteit.

Bovendien geeft het de universiteiten een extra prikkel om studenten makkelijker te laten afstuderen. De plotselinge en snelle invoering van de maatregel niet voldoet aan de algemene beginselen voor behoorlijk bestuur. De langstudeertax is oneerlijk voor studenten die nu al vertraging hebben opgelopen. Deze groep heeft zich niet van te voren kunnen instellen op het hogere collegegeld.

De Jonge Democraten vinden wel dat studenten verantwoord moeten omgaan met het onderwijs dat de belastingbetaler voor hen betaalt. Op dit moment is er een te grote groep studenten die te lang over haar studie doet. Om eigen verantwoordelijkheid onder studenten te stimuleren stellen de Jonge Democraten voor de studiefinanciering af te schaffen en een ruimhartig sociaal leenstelsel in te voeren. Dat betekent enerzijds dat het mogelijk moet zijn om ruim voldoende te lenen zodat studenten zich volledig aan hun studie kunnen wijden zonder bijbaantjes nodig te hebben en anderzijds dat studenten niet in de problemen moeten kunnen komen door de aflossing na hun studie.

Reeds tijdens de campagne voor Twee Kamerverkiezingen hebben de Jonge Democraten gepleit voor invoering van een sociaal leenstelsel. Destijds hebben zij daartoe de website www.lievergoedonderwijsdanstufi.nl in het leven geroepen

Categorie: Mededelingen