#

Jonge Democraten protesteren samen met Jonge Socialisten tijdens Kamerdebat Pensioenakkoord

29 Jun 2011

De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie gelieerd aan D66, hebben gezamenlijk geprotesteerd op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Aanleiding voor het protest was het pensioenakkoord dat het kabinet onlangs sloot met de sociale partners. Gezamenlijk met de Jonge Socialisten toonden en scandeerden zij de tekst “dit pensioenakkoord is diefstal”. Dit pensioenakkoord is in de ogen van de Jonge Democraten een greep uit de kas van jonge werkenden (zie "lees verder" hieronder).

 

Actie Pensioenakkoord

 

De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie gelieerd aan D66, hebben gezamenlijk geprotesteerd op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Aanleiding voor het protest was het pensioenakkoord dat het kabinet onlangs sloot met de sociale partners. Gezamenlijk met de Jonge Socialisten toonden en scandeerden zij de tekst “dit pensioenakkoord is diefstal”. Dit pensioenakkoord is in de ogen van de Jonge Democraten een greep uit de kas van jonge werkenden.

 

Maarten Koning, Voorzitter van de Jonge Democraten: “We zitten met een flink tekort waardoor we geen waardevaste pensioenen kunnen uitkeren op dit moment. Gelukkig hebben de boekhouders van de sociale partners het in dit pensioenakkoord creatief opgelost: pensioenfondsen gaan in de toekomst meer rendement maken. Het is daardoor helemaal niet meer erg dat we een beetje weinig geld in kas hebben en het grote uitdelen kan vrolijk doorgaan! Fantastisch! Solidariteit heet dat. Er is straks gewoon niks meer over voor de jonge werknemers, maar dat zal de babyboomers een zorg zijn.”

 

Actie Pensioenakkoord

 

Verder is het de jonge sociaal-liberalen een doorn in het oog dat de AOW leeftijd pas in 2020 omhoog gaat en slechts met één jaar. Koning: “55plussers zijn blijkbaar héél zielige mensen. Ze moesten alweer worden ontzien. Eerder werden zij ook al ontzien bij de afschaffing van de VUT. Zij waren de laatsten die lange tijd profiteerden van eindloonregelingen. Het is gewoon te gek voor woorden. Jonge werkenden betalen al deze luxe en moeten straks nog maar hopen dat er voor hun nog AOW en pensioen is.” De Jonge Democraten eisen daarom dat de AOW leeftijd per direct in stappen van 2 maanden per jaar omhoog gaat. Op dit manier is de overgang eerlijker en geleidelijker.

 

Maarten Koning: “Het is eigenlijk helemaal niet vreemd dat de 55minners wéér de klos zijn. Heb je wel eens de leeftijdsopbouw van een vakbond gezien? Niet gek dat er geen enkele bereidheid vanuit de vakbond is om te komen tot een enigszins gebalanceerd lastenverdeling tussen jong en oud. Het wordt tijd voor een grondige herziening van inspraak in de polder. De rol van de sociale partners is uitgespeeld.

 

Het blijft de Jonge Democraten verbazen dat de vakbonden niets doen aan de perverse doorsneesolidariteit. Ilja Boelaars, Landelijk bestuurslid en econoom: “De pensioenpremie is in Nederland voor iedereen een vast percentage van het inkomen. Jongeren betalen hierdoor te veel premie en ouderen te weinig. Met name mensen die op later leeftijd veel verdienen profiteren hiervan. Dit gaat ten koste van de pensioenen van laagopgeleiden. We hebben het dan al gauw over een pensioenverlies van 15%. Het is fascinerend dat noch de vakbonden noch de linkse partijen in de Tweede Kamer hier zich iets van aantrekken. Dit zou voor iedereen onacceptabel moeten zijn!”

Categorie: Politieke opinie