#

Jonge Democraten pleiten voor afschaffing religieus onderwijs

11 Sep 2009

De Jonge Democraten zijn voorstander van het afschaffen van religieus onderwijs. Naar aanleiding van een artikel dat deze week in dagblad Volkskrant verscheen, hebben de Jonge Democraten een reactie geschreven. Deze is terug te lezen in dit nieuwsbericht of op de website van de Volkskrant.

Religieus onderwijs sluit mensen uit en beperkt de vrijheid van kinderen.

De orthodoxe scholen die Dirk Jan Nijsink en Frank Verhoef zo hartstochtelijk verdedigen onder het mom van vrijheid zijn alles behalve vrij, en mogen niet worden getolereerd

Nijsink en Verhoef verwijten de ‘links liberale elite’ hun wereldbeeld te willen opleggen aan anderen. Zij pleiten voor het in stand houden van religieus onderwijs.

Hun beroep op vrijheid is tegenstrijdig en misschien zelfs ironisch, ware het niet dat morele onvrijheid niet iets is om over te lachen. Nijsink en Verhoef kiezen met hun verdediging van religieus onderwijs de kant van ouders die soms wel veertien jaar lang hun kinderen via een door de overheid gefinancierde school willen vertellen wat ze moeten vinden.

Misvatting

Het recht op religieus onderwijs zoals dat is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, is achterhaald en gebaseerd op een misvatting over vrijheid van jewelste. Nijsink en Verhoef vinden dat kinderen het persoonlijk bezit zijn van hun ouders, waar paps en mams bovendien mee kunnen doen wat ze willen. Met de uitspraak dat ouders zonder morele dwang voor een reformatorische school kiezen (dus wat is het probleem) laten ze zien niet zoveel waarde te hechten aan vrijheid.

Religieus onderwijs mag nooit onder het mom van vrijheid worden geaccepteerd. Religieus onderwijs wordt vaak gerechtvaardigd met een beroep op keuzevrijheid. Ouders hebben volgens deze opvatting het recht om hun kinderen op een school te plaatsen die zij willen.

Geen morele dwang

Maar keuzevrijheid betekent niet dat je voor anderen mag bepalen wat goed voor hen is. De Jonge Democraten vinden dat kinderen het recht hebben vrij van morele dwang onderwijs te volgen. Welke keuzes zij in hun latere leven ook maken, orthodoxie of juist vrijzinnigheid, ook kinderen hebben recht op vrije keuze op het gebied van levensovertuiging. Ouders hoeven die keuze niet voor hen te maken.

Nijsink en Verhoef vragen zich in hun artikel af wat nu precies het probleem is met die orthodoxe scholen.

Kiezen voor god kan pas als je ook niet kunt kiezen voor god. Vanuit de praktijk van de christelijk-orthodoxe leefwereld staan fatsoen en normen hoog in het vaandel, stellen zij.

Dat dit fatsoen in de praktijk leidt tot het ontslaan van homoseksuele docenten, het verplichten van vrouwen om een rok te dragen en het uitsluiten van andersdenkenden vergeten ze voor het gemak even. Bovendien lijken de auteurs te denken dat met het afschaffen van religieus onderwijs het bestaansrecht van hun gedachtegoed afkalft. Ook dat is onzin.

Seculier

Niemand verbiedt het iemand om religieus te zijn. Iedereen mag voor zichzelf bepalen welke opvatting hij of zij eerbiedigt, van liberaal tot orthodox en van religieus tot seculier. Maar wie deze vrijheid van gedachtevorming écht serieus neemt kan niet anders dan concluderen dat religieus onderwijs dit ideaal ernstig aantast. Waar is namelijk de ruimte voor kinderen om zelf, stapje voor stapje, hun eigen gedachtewereld uit te breiden en te toetsen aan de ideeën van anderen?

Ouders hebben het volste recht hun kinderen de opvoeding mee te geven die zij wensen, maar waarom moet de overheid betalen om diezelfde kinderen ook op school vol te stoppen met diezelfde ideeën?

Een overheid kan terecht geen wetgeving maken waarin bepaald wordt wat wel en niet goede meningen zijn. Dat moeten we ook niet willen. Een overheid kan er echter wel voor zorgen dat iedereen de kans krijgt zelf zijn of haar gedachten over de wereld waarin we leven vorm te geven.

Hoe diepgeworteld de opvatting van ouders ook is, kinderen moeten de ruimte krijgen zelf tot een afgewogen wereldbeeld te komen. Kiezen voor god kan pas als je ook niet kunt kiezen voor god.

Scholen zijn er voor kinderen, en niet voor hun ouders. Op school moet ruimte zijn om op encyclopedische wijze over de wereld te leren.

Vrijheid

De Jonge Democraten willen daarom onderwijs waarin kinderen niet leren wat ze moeten vinden, maar wat ze mogen vinden. Alles wat de overheid doet moet er op gericht zijn elk afzonderlijk individu zoveel mogelijk vrijheid te geven, ook als die individuen nog niet zo groot zijn.

Het verdedigen van een ideologie die andersdenkenden uitsluit, vrouwen minderwaardig vindt en homo’s het liefst weer in de kast stopt met een beroep op vrijheid is te zot voor woorden. Daar mogen we ons onderwijs niet voor misbruiken.

Rob Jetten en Thijs Kleinpaste zijn landelijk voorzitter en secretaris politiek van de Jonge Democraten, een politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4087/Weg_met_religieus_onderwijs

 

Categorie: JD in de Media