#

Jonge Democraten nemen resolutie digitale zaken aan

16 Jun 2013

Op hun zomercongres in Groningen hebben de Jonge Democraten, als eerste politieke jongerenorganisaties in Nederland, een uitgebreide resolutie over digitale zaken aangenomen. De resolutie vraagt onder andere aandacht voor digitale burgerrechten, open data en opensourcesoftware.

De jongerenorganisatie roept de overheid onder andere op om meer aandacht te hebben voor online privacy. Om privacyschending te bestrijden moet het College Bescherming Persoonsgegevens meer bevoegdheden en middelen krijgen. Daarnaast moeten overheden en organisaties verplicht worden om datalekken te melden aan de burgers, klanten of leden die het betreft. Wie op een kwetsbaarheid in een site stuit, dient dat zonder strafrechtelijke gevolgen bij een instantie te kunnen melden. Op die manier wordt voorkomen dat gaten in een site niet gedicht worden, en later door kwaadwillenden kunnen worden gebruikt.

Het Ministerie van Justitie moet volgens de Jonge Democraten terughoudender worden met het schenden van privacy bij onderzoek naar online criminaliteit. Het toewijzen van nieuwe bevoegdheden zoals inbreken op computer en smartphones zou alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen moeten worden gedaan. De Jonge Democraten uitten eerder ook al hun zorgen over de nieuwste plannen voor de aanpak van cybercrime, en hebben in reactie op voorstellen van het ministerie van Justitie een Tor-server gelanceerd om het belang van anoniem en ontraceerbaar internet te onderschrijven.

De Jonge Democraten vragen in hun resolutie ook aandacht voor open data. Als het aan de jongeren ligt, worden overheden op alle niveaus verplicht om datasets openbaar te maken. Overheden dienen daarnaast zoveel mogelijk gebruik te maken van opensourcesoftware.

“Het aannemen van deze resolutie erkent het belang dat internet voor deze generatie heeft, en geeft een afgewogen antwoord op de gevolgen ”, stelt Wieke Timmermans, voorzitter van de Jonge Democraten. “Helaas gebeurt dat in Den Haag nog onvoldoende; de manier waarop omgegaan wordt met online privacy is daarvan een teleurstellend voorbeeld. Hopelijk zien ook zij binnenkort in dat het internet een nieuwe kijk op informatie, innovatie en privacy vereist.”

Voor meer informatie over de resolutie digitaal en de resoluties die zijn aangenomen over landbouw, financieel toezicht en pensioenen kunt u contact opnemen met Dirkjan Tijs, secretaris politiek, via politiek@jd.nl.

Categorie: Persberichten