#

Jonge Democraten kleuren D66 Congres

31 Mei 2011

Afgelopen zaterdag vond in het Beatrix Theater te Utrecht het halfjaarlijks congres van D66 plaats. De Jonge Democraten (JD) waren aanwezig met een eigen stand, twee fringemeetings en drie politieke moties die allemaal werden aangenomen. Met moties rond bloeddonatie door homoseksuelen en de opheffing van het verbod op alle drugs waren de Jonge democraten na afloop veelvuldig terug te vinden in de media.

 

Afgelopen zaterdag vond in het Beatrix Theater te Utrecht het halfjaarlijks congres van D66 plaats. De Jonge Democraten (JD) waren aanwezig met een eigen stand, twee fringemeetings en drie politieke moties die allemaal werden aangenomen. Met moties rond bloeddonatie door homoseksuelen en de opheffing van het verbod op alle drugs waren de Jonge democraten na afloop veelvuldig terug te vinden in alle media.

 

Motie bloeddonatie homoseksuelen

De meeste aandacht kreeg het pleidooi tegen homodiscriminatie bij bloeddonatie. Sjoerd Warmerdam, de portefeuillehouder Diversiteit en Participatie, riep in een motie op om homoseksuelen niet langer uit te sluiten op basis van hun geaardheid. Het congres nam dit pleidooi over.

De oproep drong al snel door tot een enorm aantal media. Sanquin, uitvoerder van alle bloedbanken in Nederland, reageerde hier nog dezelfde middag op door te stellen dat “de veiligheid van de bloedvoorziening hierdoor aantoonbaar schade zal lijden”. Zondag reageerde ook het COC. Zij ondersteunden de oproep van de Jonge Democraten door net als hen te stellen dat risicogedrag het criterium zou moeten zijn voor bloeddonatie, in tegenstelling tot geaardheid

 

Fringemeetings

In het begin van de middag organiseerde de JD twee zogenaamde fringemeetings. Onderwerpen waren de opheffing van het drugsverbod en de duistere kant van ons pensioenstelsel. Ondanks het feit dat D66 de zaal voor de JD zo goed mogelijk had verstopt – drie roltrappen hoog aan het einde van een lange gang – puilde deze bij beide sessies uit. Geïnteresseerden stonden tot op de gang.

 

Paneldiscussie drugsverbod

In de eerste sessie leidde Jan Paternotte, gemeenteraadslid van D66 in Amsterdam, een paneldiscussie. Hierin pleitten Els Borst (oud-minister van Volksgezondheid) en  Raimond Dufour (Voorzitter Stichting Drugsbeleid) voor een eind aan de drugsrepressie. Frans Koopmans (Manager Communicatie van evangelische GGZ De Hoop) hield zich echter verbaal uitstekend staande met zijn oproep tot een algeheel drugsverbod. Zijn pleidooi bleek tevergeefs: de D66-leden schaarden zich in overgrote meerderheid achter ere-lid Els Borst en de Jonge Democraten.

 

Paneldiscussie pensioenstelsel

In de tweede fringe meeting volgde een paneldiscussie over het pensioenstelsel onder leiding van John Bolte. Hierin waarschuwden Prof. Theo Kocken (Hoogleraar Risk Management) en Martin Pikaart (Voorzitter voor Alternatief voor vakbond) voor een pensioencatastrofe. Hans van de Heuvel van het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA, verzette zich tegen het negatieve beeld. Hij noemde de oproep van de JD voor een geïndividualiseerd stelsel onfatsoenlijk. Hij kon daarop rekenen op felle weerstand vanuit de zaal. Maar in het hol van de leeuw hield Van de Heuvel zich goed staande.

Namens de Jonge Democraten nam Ilja Boelaars, landelijk bestuurslid en pensioenconsultant, deel aan het panel. Hoewel de JD zich eerder al uitsprak voor een radicale pensioenherziening – een individueel stelsel zonder sociale partners - richtte Ilja zich nu vooral op de zogenaamde doorsneepremie: “Voor andere voorstellen is op dit moment geen meerderheid te krijgen in de Kamer. Daarom moet D66 keuzes maken. De doorsneepremie zorgt ervoor dat arm rijk subsidieert. Daar kan geen enkele partij voor zijn. Echter niemand lijkt zich hier druk over te maken. D66 moet andere Kamerfracties ervan overtuigen dat hier een eind aan moet komen.”

 

Motie Harddrugs

Later op de middag volgde nog twee moties van de Jonge Democraten. Allereerst verdedigde Ilja Boelaars een motie voor regulering en decriminalisering van alle drugs. Het partijcongres sprak hiervoor haar steun uit en besloot daarmee voor het eerst dat zij voor complete opheffing van het verbod op drugs is.

Maandagmorgen keerde dit standpunt veelvuldig terug in verschillende media. De voorpagina van dagblad Metro opende met: “D66: Schaf verbod drugs af”. In het artikel kwam vervolgens Landelijk Voorzitter Maarten Koning ruimschoots aan het woord om het standpunt toe te lichten.

De Telegraaf schreef over het D66 congres: “de opmerkelijkste [motie] was een voorstel om de productie en handel van alle vormen van drugs te reguleren”. Boris van der Ham lichte in Telegraaf verder toe: “Voor elke drug zullen de productie en verkoop onder zeer strikte voorwaarden plaatsvinden. Wij zijn geen naïeve hippies, maar willen juist een pragmatisch drugsbeleid.”

 

Motie Doorsneepremie

De derde JD motie van de dag was een motie over het pensioenstelsel. Doordat pensioenfondsen een zogenaamde doorsneepremie hanteren betalen laagopgeleiden mee aan de pensioenen van veelverdieners. Bovendien betalen jongeren een deel van hun premie aan een directe uitkering aan ouderen.

Ilja Boelaars verdedigde daarom een motie die pleitte voor de afschaffing van deze systematiek. De enige kritische noot uit de zaal kwam van befaamd oud-kamerlid en pensioendeskundige Erwin Nypels, die benadrukte dat deze motie niet ver genoeg ging. Er zaten nog meer fouten in het pensioensysteem. Sam Quax, Secretaris Politiek van het Landelijk Bestuur, benadrukte nogmaals de noodzaak om pensioen voor jongeren te behouden, en dat daarvoor met de afschaffing van de doorsneepremie kon worden begonnen. Zo nodig was de JD meer dan bereid om een heel nieuw pensioenstelsel uit te denken. De motie werd vervolgens unaniem aangenomen.

De Jonge Democraten hopen nu dat ook andere (jongeren) partijen dit standpunt zullen gaan overnemen.

 

Small groups of citizens

Het schrijven van de moties, het aandragen van informatie, het flyeren en de organisatie van de fringemeetings. Ook het lobbyen voor de moties, en het indienen op de JD-congressen zelf, is allemaal het werk van jonge vrijwilligers die op een dag een idee hadden om iets te veranderen in het Nederlandse overheidsbeleid. Het (hard)drugs standpunt vond zijn oorsprong eind vorig jaar bij een groep JD’ers in Amsterdam. Zij schreven een amendement op de JD resolutie Zorg. De motie over bloeddonatie kwam slechts twee maanden geleden uit de koker van JD-Maastricht. Zij hadden dit werk ook kunnen laten, en kunnen kiezen voor een vrije dag of een dag betaald werk. Successen als deze bewijzen dat politieke invloed geen onmogelijkheid is, maar dat goede ideeën met de juiste inzet op hun plek terecht komen.

Tien zetels zijn nu voor deze goede ideeën gewonnen, er zijn nog slechts 66 te gaan.

Categorie: Politieke opinie