#

Jonge Democraten: "jongeren mond gesnoerd door sociaal akkoord"

17 Apr 2013

De Jonge Democraten hebben  geprotesteerd voor het gebouw van de SER in Den Haag, uit onvrede over de manier waarop jongeren gepasseerd worden door het sociaal akkoord. De aanwezige jongeren hebben hun mond afgeplakt met tape, die symboliseert dat de jongeren het gevoel hebben dat het sociaal akkoord hen de mond heeft gesnoerd. De Jonge Democraten vinden dat de ondervertegenwoordiging van jongeren aan de onderhandelingstafel als gevolg heeft gehad dat jongeren door het akkoord benadeeld worden.

De jongerenorganisatie ziet in het sociale akkoord allereerst onvoldoende aandacht voor jeugdwerkloosheid. Hoewel er wel afspraken over worden gemaakt stellen zij dat er geen geld wordt vrijgemaakt, en dat jongeren geen baat hebben bij het uitstellen van maatregelen die de arbeidsmarkt zouden moeten versoepelen. Daarbij wijst de organisatie voornamelijk naar het terugdraaien van de verkorting van de WW en de versoepeling van het ontslagrecht, en de keuze van sociale partners om het verschil tussen vaste en flexibele contracten niet kleiner te maken.  De jongerenorganisatie stelt dat het uitstellen van die maatregel vooral nadelig is voor nieuwe toetreders. “Jongeren hebben hun eerste werkervaring ongelofelijk hard nodig, want met een gat in hun cv lopen ze de rest van hun leven achter de feiten van de arbeidsmarkt aan”, aldus voorzitter Wieke Timmermans, “Laat ze studeren of geef ze een contract, maar laat ze in ieder geval niet thuis zitten”.

De Jonge Democraten stellen bovendien dat de beperkte aandacht voor de belangen van jongeren een gevolg is van structurele fouten in het sociale overleg. Vakbonden vertegenwoordigen maar een klein deel van de Nederlandse werknemers, en binnen het ledental van vakbonden zijn jongeren ondervertegenwoordigd. Daar komt bij dat werkgevers en werknemers expliciet belangenvertegenwoordigers zijn. Volgens de Jonge Democraten is het onbegrijpelijk dat het kabinet het lot van heel Nederland in handen legt van organisaties die veel te behalen hebben bij het verdedigen van hun eigenbelang. “Maar een kwart van de werkende Nederlanders is vakbondslid, en van de vakbondsleden is bijna driekwart ouder dan 45. Het is niet te verkopen dat een organisatie die zo’n kleine en monotone groep vertegenwoordigd, meer macht heeft dan een parlement waar driekwart van de Nederlanders op kan stemmen”, aldus Timmermans. 

Categorie: Persberichten