#

Jonge Democraten in het Financieel Dagblad: Pensioenrekening onder het tapijt

03 Apr 2011

De pensioenproblematiek is bij uitstek een vraagstuk waarin de belangen van verschillende generaties vaak recht tegenover elkaar staan. Juist daarom is het van groot belang dat de belangen van alle generaties evenwichtig worden meegewogen. Belangen van jongere (lees: 45minners) en toekomstige generaties worden op dit moment echter door niemand vertegenwoordigd. Keer op keer komen er daardoor voorstellen op tafel waarin jongeren het kind van de rekening dreigen te worden.

 

Zo verscheen vorige week een voorstel van adviesbureau Cardano Risk Management in het Financieel Dagblad dat zeer negatief uitwerkt voor jonge werknemers. De Jonge Democraten vinden het van groot belang dat er een tegengeluid te horen is tegen dit soort voorstellen. Gisteren verscheen daarom in reactie onderstaande brief namens de Jonge Democraten in het Financieel Dagblad.

 

 

Verschenen in: Het Financieel Dagblad, 2 april 2011

 

Door Thomas Bakker en Ilja Boelaars

 

Pensioenrekening onder het tapijt

Het FD besteedde zaterdag aandacht aan een alternatief pensioenvoorstel dat Cardano Risk Management aan de Star-leden heeft voorgelegd. Om de juridische problemen rond het 'invaren' van oude rechten te omzeilen, stelt Cardano Risk Management voor de oude rechten 'hard' te laten en alleen nieuwe pensioenopbouw 'zacht' te maken.

 

Dergelijke voorstellen stuitten al eerder op het bezwaar dat hiermee de kans op indexatie voor de oude rechten minimaal wordt. Om dit te voorkomen stelt Cardano nu voor dat de zachte aanspraken pas gaan profiteren van positieve resultaten als fondsen boven de 140% dekking uitstijgen.

 

Met de huidige dekkingsgraden van 105% betekent dit dat de zachte rechten alleen zullen dienen om klappen op te vangen en niet zullen profiteren van positieve rendementen. De nieuwe pensioenaanspraken zijn daarmee eerder een exotisch financieel product dan een eerlijke belegging die de basis vormt onder een robuust pensioen.

 

We moeten realistisch zijn: gratis geld bestaat niet. Als we de huidige harde aanspraken willen indexeren, moeten de dekkingsgraden terug naar 140%. We komen daarvoor dus gezamenlijk euro 200 mrd tekort.

Laten we de discussie wie deze onbetaalde rekening gaat betalen transparant houden. Het voorstel van Cardano veegt de rekening nu onder het tapijt. Het is een kwestie van tijd voordat toekomstige generaties haar daar op pijnlijke wijze weer gaan terugvinden.

 

Thomas Bakker is portefeuillehouder Economie en voormalig landelijk voorzitter van de Jonge Democraten

Ilja Boelaars is  Landelijk bestuurslid van de Jonge Democraten.

 

Categorie: Politieke opinie