#

Jonge Democraten in de Volkskrant: 50Plus is een partij van gestaalde egocentristen

13 Jan 2011

Vandaag (13 januari 2011) verscheen in de Volkskrant een opinie artikel van de Jonge Democraten. De Jonge Democraten spreken zich hierin uit tegen het generatie-egocentrisme van de nieuwe seniorenpartij 50Plus. Lees hieronder het volledige artikel.

 

 

50Plus is een partij van gestaalde egocentristen

 

Door Maarten Koning en Thijs Kleinpaste

 

In de ogen van de nieuwe politieke partij 50Plus is solidariteit eenrichtingsverkeer. Jongeren moeten zelfs na het verhogen van de AOW-leeftijd meer gaan betalen, maar de babyboomgeneratie vindt het niet genoeg. Zij willen meer vakantiegeld en gratis met de bus. “Geef ons ook een dertiende maand. Trouwens, verhoog die AOW-leeftijd ook maar niet. En geef ons koopkrachtgaranties.” Als klap op de vuurpijl wordt de hypotheekrente voor de oudere generaties niet afgeschaft, maar kunnen de nog-niet-huizenbezitters er wat 50Plus betreft geen aanspraak meer op maken. Het programma van 50Plus is een greep uit de gedachtewereld van een generatie die verwend is geraakt. De jongere generaties mogen het ophoesten. Vriendelijk bedankt en verder niet zeuren. Volgens 50Plus lijkt eerlijkheid hetzelfde te zijn als ‘wie dan leeft, die dan zorgt’.

 

In de Verenigde Staten hebben ze er een mooi woord voor. Entitlement. De huidige generatie 50-plussers is opgegroeid met het idee dat ze recht hebben op van alles, en dat elke bezuiniging of besparing hoogverraad is tegenover hun verworvenheden. De klaaggeneratie van Jan Nagel had recht op veel meer studiefinanciering dan de huidige generatie jongeren. Ze hadden recht op woonruimte, en anders zouden ze het zelf wel kraken. Ze hadden recht op hoge uitkeringen zonder sollicitatieplicht, en toen het Kabinet Balkenende II in 2004 de sollicitatieplicht voor 57-plussers invoerde, voerde FNV actie tegen de maatregel.

 

Maar onze ezel poept geen goud. In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu, en er zijn steeds minder jongeren om de kosten van de verzorgingsstaat te blijven dragen. De grijze druk, het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen, zal toenemen van ongeveer 23 procent nu tot 43 procent in 2040. Al jarenlang lopen we tegen de grenzen van onze solidariteit aan, en glipt een evenredige verdeling van de kosten tussen generaties door de vingers van een steeds kleinere jonge generatie. Maatregelen om de maatschappelijke lasten weer eerlijk te verdelen blijven uit.

 

Daarbij komt nog dat jongeren ook niet op het huidige kabinet hoeven te rekenen. Er komen geen hervormingen in de zorg waardoor voor ons de premies zullen blijven stijgen. Het ontslagrecht wordt niet hervormd waardoor de jeugdwerkloosheid veel hoger blijft dan die van oudere werknemers. En terwijl wordt bezuinigd op het onderwijs, wil het kabinet ook de collegegelden verhogen en een boete voor langstudeerders instellen.

 

50Plus is een opportunistische poging oudere kiezers te lokken door de hervormingen die Nederland echt nodig heeft uit te stellen. De buik van Generatie Nooitgenoeg is nog altijd niet gevuld. Trap niet in de bewering dat het aan babyboomers iets tekort komt. Babyboomers hebben bijna het exclusieve lidmaatschap van de Sociaal Economische Raad, zijn oververtegenwoordigd in de vakbewegingen die alle noodzakelijke hervormingen dwarsbomen, en kunnen, kijkend naar de gemiddelde leeftijd van de bewindslieden in het Kabinet-Rutte en de maatregelen die (niet) worden genomen, tevreden achterover leunen.

 

En natuurlijk, er zijn ook ouderen die moeite hebben om rond te komen. Die groep, net als alle andere Nederlanders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, mogen we niet vergeten. Maar de partij van Nagel is er niet voor alle Nederlanders die het moeilijk hebben, 50Plus is er voor een generatie. Een generatie die zich voor het grootste deel meer dan uitstekend zelf kan bedruipen. Dat steekt.

 

Het pensioenpopulisme van 50Plus past geen ander antwoord dan verzet van ons, de jonge generatie van Nederland. Het zijn precies deze initiatieven die de solidariteit  tussen generaties kunnen wegvagen, en het woekerende generatieconflict verhevigen. Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer. De babyboomers kunnen hun hand niet eeuwig blijven ophouden, en schreeuwen tegen de generatie die straks krom moet liggen om hun privileges te financieren, terwijl er voor henzelf niets meer overblijft. Jongere generaties zijn altijd bereid bij te dragen aan de oudedagsvoorziening waar ze zelf hopelijk later ook een beroep op kunnen doen, maar solidariteit gaat ook over redelijkheid. Als steun zoeken bij elkaar verandert in hebberig eenrichtingsverkeer staat de toekomst van onze verzorgingsstaat op losse schroeven.  Het is niet een gebrek aan solidariteit dat de relatie tussen babyboomers en hardwerkend Nederland verziekt, maar een teveel aan generatie-egocentrisme.

 

Maarten Koning,  voorzitter van de Jonge Democraten

Thijs Kleinpaste

Categorie: Politieke opinie