#

Jonge Democraten hebben vragen voor de Regering

13 Okt 2009

Op dinsdagmiddag 13 oktober komt de Commissie Onderwijs van de Eerste Kamer bijeen om haar vragen aan de Regering te formuleren over de wet die het collegegeld van de tweede studie wil vrijgeven. De Jonge Democraten maken zich ernstige zorgen over de gevolgen die deze wet met zich meebrengt en hebben daarom hun eigen vragen voor de Regering bij de Eerste Kamer neergelegd.

 

Nederland telt momenteel zo’n 2300 studenten die na het behalen van een bachelor en mastergraad ervoor hebben gekozen een extra masterprogramma te volgen. Ondanks dat zij na vier jaar studie geen recht meer hebben op studiefinanciering en hierdoor hun levensonderhoud moeten bijlenen, zijn zij dusdanig ambitieus om deze investering te maken voor verdere verbreding en ontwikkeling van hun studiekennis. Naast deze 2300 studenten kent ons land ook studenten die een tweede bachelorstudie starten. Vanwege de wens voor verdieping, maar een student kan ook tot inzicht zijn gekomen dat een andere studierichting hem beter ligt.

 

De wetswijziging die afgelopen zomer door de Tweede Kamer is goedgekeurd, maakt dat het collegegeld voor deze tweede bachelor of masterstudie door de student zelf moet worden bekostigd. Relatief gezien leveren de plannen de overheid maar een klein bedrag op. Voor de gemotiveerde student is dit echter wel een forse financiële verandering. Daar waar het collegegeld nu 1620 euro bedraagt, kan dit na invoering van de wetswijziging meer dan zesmaal verdubbelen. Een bedrag dat deze gemotiveerde student serieus doet overwegen om een verdere verdieping af te breken en na afronding van de studie direct de arbeidsmarkt op te gaan of een carriereswitch niet te overwegen.

 

De grootste zorg gaat uit naar de toekomst van de Nederlandse kenniseconomie. De concurrentiepositie van Nederland is het afgelopen jaar gedaald van plaats 8 naar 10. Scandinavische landen – waar Nederland zich doorgaans goed mee identificeert - hebben hun positie weten te behouden door investeringen in het hoger onderwijs. Een dergelijke wetswijziging zal de concurrentiepositie van Nederland na verloop van tijd nog verder verslechteren. Met invoering van deze wetswijziging op de Wet Hoger Onderwijs en Wetensschappelijk onderzoek wordt het voor jongeren tevens aantrekkelijker om zich op een buitenlandse universiteit te richten. De 8000 euro die een jaar studie nu wellicht met zich mee zal brengen, kan ook worden gevraagd op universiteiten buiten Nederland. Het vasthouden van groot talent is een probleem waar het Nederlands hoger onderwijs mee te kampen heeft. Deze wetswijziging verslechtert deze situatie nog eens.

 

De Jonge Democraten hebben een visie voor Nederland van morgen. Nederland is een land dat zich van oorsprong altijd in de voorhoede heeft geplaatst. Een land dat uitblonk op de internationale markten wat betreft kennis en innovatie. De jongere generatie hoopt Nederland ook in de toekomst zo te kennen. De wetswijziging brengt onze kenniseconomie verder in gevaar. Excellentie wordt ontmoedigd, studenten met kennis van meerdere vlakken zorgen voor interdisciplinariteit in de wetenschapsgebieden Deze studenten zijn onmisbaar op onze universiteiten en voor de Nederlandse kenniseconomie.

 

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de wetswijziging van de Regering. Het voorstel ligt nu bij de Commissie OCW om er met kritische blik naar te kijken en daar vragen over de stellen aan de Regering. De Jonge Democraten hebben deze week hun eigen vragen over deze wetswijziging naar de Commissie gestuurd en hopen dat deze worden meegenomen in de vragen die de Eerste Kamer aan het Kabinet zal stellen.

Categorie: Politieke opinie