Blogpost

Jonge Democraten, Dwars, Perspectief: missie in Kunduz is nodig; commitment na 2014 essentieel

De Jonge Democraten hebben met Dwars en PerspectieF een gezamenlijk statement naar buiten gebracht over het voornemen een missie naar Kunduz te sturen. Onze moederpartijen zijn de sleutelfracties in de Tweede Kamer in de besluitvorming rond dit dossier.

 

De Jonge Democraten, Dwars en PerspectieF zien een verantwoordelijkheid voor de internationale gemeenschap in Afghanistan en, ondanks verschillende kritiekpunten op het kabinetsvoorstel voor een politietrainingsmissie in Kunduz tot 2014, een meerwaarde in de Nederlandse missie. Wel willen we dat het kabinet met een voorstel komt waardoor Nederland ook na 2014 actief betrokken blijft bij de opbouw van de Afghaanse rechtsstaat en dat de huidige voorgenomen investeringen in Kunduz borgt.

Maarten Koning, voorzitter Jonge Democraten: “Het was beter geweest als Nederland actief was gebleven in Uruzgan. Door onze ervaring en kennis van het gebied hadden we efficiënter en veiliger kunnen opereren. Deze opzet van deze missie heeft niet onze voorkeur, maar is toch een mogelijkheid om onze internationale verantwoordelijkheid te nemen. We zijn echter bezorgd over het gebrek aan perspectief na 2014. Er is een grote kans dat onze investeringen teniet gedaan worden als we te snel Afghanistan de rug toekeren. Na de Koude Oorlog heeft de internationale gemeenschap Afghanistan laten vallen. Voor onze generatie en toekomstige generaties kunnen we die fout niet herhalen.”

 

Eline van Nistelrooij, voorzitter Dwars: “Wij denken op basis van de beschikbare informatie dat de voorgestelde missie niet ideaal is maar wel een stap vooruit kan betekenen voor Afghanistan. Wij voelen een sterke verantwoordelijkheid voor de bevolking in Afghanistan. Wij denken dat er een rol ligt voor de internationale gemeenschap om in Afghanistan de basisvoorwaarden te scheppen om als soeverein land te kunnen functioneren. Onze handen te vroeg aftrekken van Afghanistan geeft een reële kans op terugval. Een onrealistische deadline gebaseerd op de exit-strategie van 2014, mag niet de basis vormen voor deze missie. Verantwoordelijkheid nemen betekent een langere termijn commitment zolang als dat dit haalbaar, nodig en gewenst is.”

 

Robert Heij, voorzitter PerspectieF: “Wij hechten grote waarde aan internationale rechtvaardigheid en hebben een verantwoordelijkheid richting de Afghaanse bevolking. De regering moet garanties geven over de effectiviteit van de missie: wie leiden we op en hoe doen we dat? Ook zal het uitvalpercentage van de trainingen, nu rond de 40%, drastisch omlaag moeten. Verder is voor ons essentieel dat de Nederlanders aldaar te allen tijde vuursteun kunnen krijgen van Nederlandse troepen, wat betekent dat er meerdere helikopters benodigd zijn. Een missie naar Afghanistan laat in ieder geval onze betrokkenheid zien en kan een bijdrage leveren aan de opbouw van de Afghaanse rechtsstaat, waarbij ook godsdienstvrijheid een essentieel onderdeel is. Duidelijk is dat niets doen geen optie is. Wel moet de missie worden ingekaderd in een internationale lange-termijn strategie voor Afghanistan, over 2014 heen."

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

JD Blog

Pauline - De Precieze

Het treffen met Pauline vindt plaats in Deventer. Ze had vooraf weinig te raden overgelaten waarom we daar afspraken; ze is in Deventer opgegroeid én het is de plek waar ze voor het eerst actief we...

Lees meer...

vrijdag 01 september 20:00
Openingsborrel - Rotterdam
maandag 04 september 19:45
Jaaropening met Mini-AAV - Arnhem-Nijmegen
maandag 04 september 20:00
Join the party! - Utrecht
dinsdag 05 september 19:30
Dinosaurusverhalen - Leiden-Haaglanden
dinsdag 05 september 20:00
Introborrel voor nieuwe (en oude) leden - Groningen
vrijdag 08 september 18:00
JD Brabant Kick-off BBQ - Brabant
zaterdag 09 september 10:00
Septembercongres - Landelijk
maandag 11 september 20:00
Let's make this work(group) together! - Utrecht

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten