#

Jonge Democraten bezoeken Suriname

30 Okt 2009

Afgelopen week hebben Jonge Democraten samen met andere politieke jongerenorganisaties een bezoek gebracht aan Suriname. Doel van het bezoek was het versterken van jongerenparticipatie in het land. Naast het geven van trainingen, stond de week eveneens in het teken van de toekomstige relatie tussen beide landen. Het gelijktijdige bezoek van de Tweede Kamerdelegatie gaf de aanzet tot vele discussies, (televisie)debatten en de presentatie van vijf 'Jonge aanbevelingen' voor de toekomstige relatie tussen Nederland en Suriname. 

Het project Denki, Taki Du!, Surinaams voor Denken, praten doen! is een project van het YoungNIMD, medegefinancierd door de UTSN (Uitwisselingsorganisatie Twinning Suriname Nederland) en het NIMD. In Suriname volgden ruim 40 jongeren een trainingstraject van twee weekenden waarin zij eerst kennis maakten met alle ''ins en outs'' die een Surinaams politicus in spe moet kennen. Het tweede weekend gaven de vijf Nederlandse jongeren, waaronder Jeroen Benning (JOVD), Jaap van der Heijden (Dwars), Anneloes Kelder (Perspectief), Ruben Zandvliet (JS) en Lisalotte van der Tas (JD) trainingen in debatteren (theorie en praktijk), campagnevoeren (theorie en praktijk), spreken in het openbaar en de werking van jongerenorganisaties in Nederland. De trainingen werden goed ontvangen en de jongeren waren zeer actief en betrokken met de onderwerpen en de opdrachten die ze kregen. Leuk was vooral de verschillen te zien in onderwerpen waarover wordt gediscussieerd, vooral polygamie was een gevierd onderwerp, maar ook de actuele discussie over de toekomst van de relatie Suriname-Nederland kon op emotionele en rationele argumenten rekenen. Klik hier voor een filmpje tijdens de debattraining.

Naast de zes trainingen die zijn gegeven, vonden er ook allerlei activiteiten plaats die gelinkt zijn aan het gelijktijdige bezoek van een aantal fractievoorzitters aan Suriname. Zo was er een 'Gran Krutu' - een grote vergadering - oftewel een lagerhuisdebat dat op televisie wordt uitgezonden, waarin de toekomst van de relatie tussen beide landen werd bediscussieerd. Hoewel het debat zich vooral richtte op de toekomst en in mindere mate eerder gevoerde - heftige discussies over de schuld van Nederland - losmaakte, is het zeker een goede manier geweest om de discussie tussen jongeren over dit onderwerp onder de aandacht te brengen. In de dagen erna bleek ook wel dat er heel wat mensen naar het debat gekeken hebben.  Het bezoek van de fractievoorzitters en de bijbehorende discussies kregen in Suriname veelvuldig media-aandacht. 

De samenwerking moet doorgang vinden. Niet meer tussen overheden, maar wel tussen bedrijven, organisaties en personen uit beide landen. De relatie is té uniek om met het ten einde lopen van de verdragsmiddelen (de ontwikkelingsgelden die Nederland aan Suriname beschikbaar stelde na de onafhankelijkheid) de gehele samenwerking stop te zetten. Dat er een gezamenlijke historie is, maakt de relatie niet altijd gemakkelijker. Wel is de aanwezigheid ervan sterk merkbaar in Parimaribo. Overal wordt je geconfronteerd met een stukje verleden, Nederlandse straatnamen, dorpjes als Wageningen en Alkmaar, maar ook Fort Zeelandia en Fort Nieuw Amsterdam, twee bezienswaardigheden in en respectievelijk vlakbij Parimaribo. De constante aanwezigheid van de Nederlandse taal is vooral een kans voor verdere samenwerking. 

De verkiezingen voor het Surinaamse Parlement, De Nationale Assemblée, komen steeds dichterbij. Jongeren gaan een grote rol spelen, vooral omdat het een grote groep is in de bevolking van Suriname en omdat er dus ook een grote groep nieuwe kiezers is. De interesse in jongeren is groot bij politieke partijen. Ook wordt jongerenbeleid een steeds belangrijker onderwerp. Toch moet nog maar blijken hoeveel er van de nu gemaakte (en nog te maken) beloftes waar gemaakt gaat worden. Sommige jongeren hebben er alle vertrouwen in, anderen zijn wat sceptischer. De wil tot vernieuwing en verandering is echter groot. Dat blijkt uit de gedrevenheid en motivatie van de deelnemende jongeren om de politiek in te gaan of zich ervoor te interesseren. De politiek in Suriname vindt plaats in het centrum van Parimaribo, waar het Parlement, het Presidentieel Paleis en verschillende ministeries op steenworp afstand van elkaar liggen. Ook de leeftijden van de huidige politieke leiders ligt niet ver uit elkaar, maar wel mijlenver van die van de jongeren. De meeste (informele of formele) leiders zijn over de 60 en de belevingswerelden zijn waarschijnlijk verschillend van die van de nieuwe kiezers.

Spannend wordt wel hoe jongeren zich gaan bewegen naar de komende verkiezingen toe. Op welke manier zullen de jongeren de politiek gaan beïnvloeden, hoeveel jongeren zullen op een verkiesbare plek komen te staan en welke gemaakte beloftes zullen ook hun uitvoering krijgen? Het YNIMD zal in ieder geval de verkiezingen in Suriname blijven volgen.

Denki, Taki, Du! is een project van de jongerenwerkgroep van het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie, de Surinaamse counterpart Democracy Unit, en de jongerenwerkgroep hiervan, en gefinancierd door de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN). Voor meer informatie over dit Suriname project kun je contact opnemen met Lisalotte van der Tas, deelnemer project Denki Taki Du! (lisalottevandertas@gmail.com) en voor meer informatie over de projecten en werkzaamheden van het YNIMD kun je contact opnemen met Inge Jansen, lid YNIMD stuurgroep (inge.jansen@jongedemocraten.nl) of Erik van der Meij, Internationaal Secretaris (erik.vandermeij@jongedemocraten.nl)