#

Jonge Democraat dient klacht in tegen Verdonk

02 Mei 2006

Jeroen Adema heeft een klacht ingediend tegen Minister Verdonk van integratie bij het Meldpunt Discriminatie. De 27-jarige Jonge Democraat van Duitse afkomst voelt zich gediscrimineerd door de oproep om louter Nederlands te spreken op straat.

“Integration ist keine Ausgrenzung.”, aldus Adema. “Frau Verdonk hat
nicht das Recht mir den Anwendung der Deutsche Sprache im öffentliche
Raum zu verbieten”. De Jonge Democraten steunen Adema in zijn
aanklacht.

Met haar gedragsregels voor burgers laat Verdonk allochtonen niet in
hun waarde. Zonder respect kan er nooit sprake zijn van integratie. Daar
kan geen reclamecampagne van 10 miljoen euro tegenop.

Categorie: Persberichten