#

JD: Kijk ook naar inhoud lesuren

08 Jan 2008

Den Haag – Vrijdag vindt in Amsterdam onder aanvoering van het LAKS de landelijk scholierenactie plaats. De Jonge Democraten vinden dat scholieren zich terecht zorgen maken over de kwaliteit van hun onderwijs. Wat de jongeren organisatie van D66 betreft moet de discussie alleen niet gaan over het verlagen van het aantal uren, maar het beter invullen van die uren. “Het probleem is juist gelegen in het feit dat er een kwantitatief gebrek aan kwalitatief goede leraren is” Schrijven Floris Kreiken en Marianne Meijssen, respectievelijk voorzitter en secretaris politiek van de Jonge Democraten, in een artikel op de site van de Jonge Democraten (www.jongedemocraten.nl).

De discussie over de inhoud is volgens de Jonge Democraten te veel naar de achtergrond verdwenen. “Dit is jammer, terwijl het juist belangrijk is dat er constructief wordt nagedacht over hoe het beter kan in het voortgezet onderwijs.” aldus Kreiken en Meijssen in het artikel. Aan de spookuren die nu zijn ontstaan storen ook de Jonge Democraten zich. “Het is logisch dat leerlingen niets zullen leren wanneer zij in de aula zitten te kaarten, enkel en alleen omdat er een bepaalde urennorm gehaald moet worden.” “Kijk naar dus naar de inhoud van de lesuren en niet naar het aantal”

Categorie: Persberichten