#

JD, JS & JOVD in NRC Next: Agnes, geef geen krimp!

12 Mei 2011

Vandaag verscheen in NRC Next een brief van de Jonge Democraten (D66), Jonge Socialisten (PvdA) en JOVD (VVD) aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius. De jongeren organisaties roepen gezamenlijk Agnes Jongerius op het gemor in haar achterban te negeren en een akkoord te sluiten dat recht doet aan de positie van jong en oud. De gehele brief is hieronder na te lezen.

Verschenen in NRC Next, 12 mei 2011.

 

Agnes, geef geen krimp

 

Pensioenpremie moet omlaag

 

  • Eindelijk ziet FNV-voorzitter Agnes Jongerius in dat jongeren te veel pensioenpremie betalen.

 

  • Ze moet het gemor van haar eigen achterban negeren.

 

Door MAARTEN KONING, JELLE MENGES en MARTIJN JONK

Lieve Agnes Jongerius, we kennen elkaar nu een tijdje. Het is niet altijd goed gegaan tussen ons. Wij hebben lelijke dingen over je gezegd, maar jij had ook niet zoveel oog voor ons, jongeren. Of we moesten lid van de FNV zijn, dan had je nog wat mooie woorden, maar verder kwam het er vaak op neer dat wij moesten gaan betalen voor jouw leden, de ouderen. AOW of pensioen, dat maakte niet zoveel uit: betalen is betalen.

 

Dat wilden we niet: een dag werken voor ons pensioenstelsel leek ons rechtvaardig, maar twee dagen werken voor het pensioen van een ander is simpelweg te veel. Dat kunnen we niet. Uiteindelijk worden ook wij oud, en moeten ook wij geld hebben om ons eigen huis te kopen, onze kinderen te laten studeren, om ons te laten verzorgen en om ons pensioen bijeen te krijgen. Jij, Agnes, negeerde dat voorheen een beetje. Jong was jong en oud was oud, en de een betaalde voor de ander.

 

Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Jong wordt ook oud, en oud, ja, die wordt tegenwoordig ook steeds ouder. Dat weet iedereen al heel lang, maar er is nooit iets mee gedaan. Schandalig. Maar dat betekent niet dat alleen jongeren dat gat nu op moeten gaan
vullen.

 

Je onderhandelt over het pensioenakkoord. En in die rol zijn wij je meer gaan waarderen. Je hebt nu ook oog voor de belangen van jongeren, en je bent in gaan zien dat hervormingen op de arbeidsmarkt broodnodig zijn. Kortom, je neemt je verantwoordelijkheid als bewaker
van de sociale zekerheid, op de korte en op de lange termijn. Een deel van je achterban waardeert jouw nieuwe rol klaarblijkelijk niet, en ze stellen jouw voorzitterschap ter discussie. Jij echter, zetje hakken in het zand tegen de kritiek van deze eenzijdige babyboomers.
Dat respecteren wij.

 

Slechts weinigen weten dat jongeren jaarlijks veel pensioenpremie betalen om het direct uit te laten keren aan ouderen. Er wordt niet gespaard voor het eigen pensioen, onze inleg
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Jonge ambtenaren bijvoorbeeld, leggen zo'n 2.000 euro per jaar bij aan pensioenpremie, maar uiteindelijk zal dit nooit aan hen worden uitgekeerd.

 

Toen er nog veel jongeren en weinig ouderen waren, was dit een fantastisch concept. Maar nu er zoveel ouderen zijn en zo weinig jongeren, wringt het systeem jongeren uit om het inkomen van ouderen te financieren. Zonder hervorming van het Nederlandse pensioensysteem blijft voor de nieuwe werkenden, voor ons dus, helemaal niets over.

 

Wat zouden we kunnen doen? We zouden allemaal zzp'er kunnen worden, dan hoeven we niet meer mee te betalen aan het pensioenstelsel. Maar dat willen we niet, ook wij willen dat ouderen het goed hebben. Er moet evenwicht zijn: het mag niet zo zijn dat wij ons blauw betalen, maar ook mag het niet zo zijn dat ouderen creperen. Ze zijn ook gewoon onze ouders, en we hebben ze voor veel te danken.

 

Als je oud bent wordt er voor je gezorgd, dat kan het uitgangspunt blijven. Het evenwicht zal moeten bestaan uit het verhogen van de pensioenleeftijd, en het stimuleren van doorwerken na je 65ste - met omscholing bijvoorbeeld. We hebben nog veel meer plannen, maar daar
kunnen we het nog over hebben. In ieder geval is het van groot belang om nú keuzes te maken, want hoelanger we ze uitstellen, hoe zwaarder ze ons allemaal, jongeren en ouderen, uiteindelijk zullen treffen.


Agnes, houd je poot stijf. Overweeg alle belangen, en niet alleen die van ouderen, of alleen die van je leden. Weet dat de wereld groter is dan FNV Bondgenoten. Voor ons en voor de generaties na ons is de verzorgingsstaat net zo belangrijk als voor ouderen. Juist om die verworvenheden ook op langere termijn te kunnen waarborgen, is het beter nu minder pijn te lijden dan straks, en die pijn ook met zijn allen te lijden. En zolang de sociale partners het voor het zeggen hebben, is het jouw taak om deze boodschap te verkondigen.

 

Als je doorzet, ben jij je pensioen straks meer dan waard.


Maarten Koning is voorzitter van de Jonge Democraten.

Jelle Menges is voorzitter van de JongeSocialisten.

Martijn Jonk is voorzitter van de JOVD.

Categorie: Politieke opinie