#

JD in Het Parool: geen loting maar selectie bij Universiteiten

14 Sep 2010

 

Politiek Cas van Kleef en portefeuillehouder Onderwijs Gijsbert Werner van de Jonge Democraten pleiten op 9 september in het Parool voor het selecteren van studenten voordat ze met een opleiding beginnen.

De UvA is van plan om de instroom op grote opleidingen te beperken omdat de kwaliteit van onderwijs begint te lijden onder het groeiende aantal studenten. De Jonge Democraten vinden dat de kwaliteit van onderwijs voorop staat maar zouden het eeuwig zonde vinden als de UvA en andere universiteiten studieplekken zou gaan verloten. Selectie is een rechtvaardiger en efficienter instrument om een kwalitatief hoogstaande en toegankelijke opleiding te behouden. Cijfers van de middelbare school zijn niet zaligmakend: studenten zouden bijvoorbeeld ook een motivatiebrief kunnen schrijven of referentiebrieven van leraren moeten opsturen. Op die manier dwing je studenten zelf na te denken over hun opleidingskeuze. Uit onderzoek blijkt dat geselecteerde studenten veel minder uitvallen, waardoor universiteiten minder geld verliezen. Voor iedereen die wil en kan studeren moet een plek zijn in Nederland, maar uiteindelijk is niemand gebaat bij slecht onderwijs door een teveel aan twijfelaars.

 

Categorie: JD in de Media