#

JD Delegatie bij de COP18

05 Dec 2012

Prachtig, al die idealistische speeches van wereldleiders. Een mentaliteit van "yes we can!". Alle landen liggen op één lijn, willen écht klimaatverandering aanpakken. Maar dan beginnen de onderhandelingen, en is er geld nodig. Wie betaalt dat eigenlijk, de aanpak van klimaatverandering? Dat is de grote vraag van deze top waardoor de uitkomst nu vertraagd lijkt te worden. In deze blog enkele mogelijkheden.

It's the Finance, Stupid!

7 december 2012

Prachtig, al die idealistische speeches van wereldleiders. Een mentaliteit van "yes we can!". Alle landen liggen op één lijn, willen écht klimaatverandering aanpakken. Maar dan beginnen de onderhandelingen, en is er geld nodig. Wie betaalt dat eigenlijk, de aanpak van klimaatverandering? Dat is de grote vraag van deze top waardoor de uitkomst nu vertraagd lijkt te worden. In deze blog enkele mogelijkheden.

Vorig jaar, in Durban, is het Green Climate Fund opgericht. Om het nodige geld in dit fonds te krijgen moeten landen een jaarlijkse investering doen, oplopend tot $100 miljard in 2020. Een jaar na deze veelbelovende afspraak zit er nog geen geld in de pot. De grootste slachtoffers van klimaatverandering, de ontwikkelingslanden, zijn wederom diep teleurgesteld in westerse partijen die niet de verantwoordelijkheid nemen voor de vervuiling die zij hebben veroorzaakt. De Verenigde Staten antwoordden hierop dat ze niet graag andere landen opdraagt wat te doen, en zal dat dus andersom ook niet accepteren. Ook Polen, waarvan deze week bekend is gemaakt dat zij de volgende klimaattop zullen voorzitten, blijft dwars liggen. Afgelopen dinsdag besloot het Verenigd Koninkrijk verandering te brengen in de negatieve tendens en kondigde aan $2,8 miljard in het fonds te storten in 2013. Steeds meer landen volgen dit voorbeeld. Onder andere Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken en Nederland hebben financiering beschikbaar gesteld. Dit levert zeker $8,95 miljard op maar dat komt niet eens in de buurt van de $60 miljard die gevraagd werd door ontwikkelingslanden.

Naast deze belangrijke initiatieven om geld in het Green Climate Fund te storten, hebben we diverse ideeën gehoord voor innovatieve financieringsmaatregelen. Bijvoorbeeld het idee van Frankrijk om 10% van de transactietaks in te zetten voor het aanpakken van klimaatverandering. De transactietaks is een minimale belasting op zakelijke transacties. Dit kan miljoenen euro's opleveren. The London Stock Exchange waar al eerder een transactietaks is ingevoerd, heeft bewezen dat een dergelijke belasting geen negatieve invloed heeft op de concurrentiepositie. Een nadeel is echter dat er geen bewustwording voor klimaatverandering wordt gecreëerd. In Nederland speelt daarnaast een discussie of deze taks de solvabiliteit van pensioenfondsen aantast. Dit verzoekt nader onderzoek maar het kan zowel staatsinkomsten als klimaatfinanciering een nieuwe impuls geven om uit de crisis te komen.

Naast maatregelen die overheden kunnen, en eigenlijk zouden moeten nemen, komen ook bedrijven met beleidswijzigingen. Op het 'Climate Action - Sustainable Innovation Forum' hoorden wij hierover. Siemens was een van de bedrijven die aanwezig was om haar ideeën te presteren. Siemens bouwt een elektrische tram in Qatar die 25% energie bespaart en 25% minder CO2 uitstoot. De oplossingen bestaan, en volgens Siemens is "Business ready to act!". Laten we iets leren van deze initiatieven zodat er eindelijk meer vertrouwen komt in de
klimaatonderhandelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Climat Action – Sustainable Innovation Forum. Presentatie van Siemens over hun duurzame projecten.

Een Klimaattop in Qatar?

5 december 2012

Toen bekend werd dat de volgende klimaattop in Qatar gehouden werd, waren er in Nederland maar weinig positieve geluiden te horen. Een klimaattop houden in een land dat leeft van olie ligt ook niet direct voor de hand. Aan de andere kant misschien juist wel, hier valt veel resultaat te behalen voor het creëren van bewustwording. Plus, het stimuleert de opstart van duurzame projecten in de regio. In diverse side events en op de expo hebben wij voorbeelden gezien van dergelijke initiatieven. In deze blog wat meer hierover.

De Klimaattop zelf is allereerst erg milieuvriendelijk. Van onze IFLRY collega's hoorden we dat dit bij elke top een aandachtspunt is, maar indrukwekkend is het zeker. Het gebouw is 32% energie zuinig ten opzichte van vergelijkbaar ontworpen gebouwen. Deelnemers worden van en naar de locatie gebracht per bus, rijdend op schone brandstoffen als GTL diesel en CNG. In Nederland niets bijzonders, maar in Qatar heeft iedereen minstens één auto en zijn bussen iets voor arme immigranten. Het meest vooruitstrevende initiatief is het paperless karakter van deze top. Alle document zijn online beschikbaar en papieren kopieën kom je nauwelijks tegen in het conferentie centrum. Hiermee heeft de top 176 bomen bespaard en 96% minder papier gebruikt dan in voorgaande jaren. Het karakter van deze top kan hiermee een voorbeeld zijn voor andere internationale conferenties.

In de openingsspeech van de high level meeting zei Z.H. de Emir van Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, dat Qatar meetbaar werkt aan duurzaamheid en bewustwording hierover. Tijdens de top hebben wij hier twee voorbeelden van gezien; het Doha Exhibition Center geeft innovatieve projecten uit de regio een podium en scholieren leren over de gevolgen van klimaatverandering.

Bewust omgaan met het houden van een wereldtop en lokaal awareness creëren zijn belangrijke stappen in de goede richting. Om de klimaatonderhandelingen vooruit te brengen, is echter meer nodig. De onderhandelingen staan of vallen bij het beschikbaar stellen van financiële middelen. Concrete maatregelen van onder andere Qatar op dit terrein blijven tot op heden helaas uit. Morgen meer hierover.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Doha Exhibition Center; Een voorbeeld van duurzaamheid in de regio, Saudi Arabische windmolens.

The Best has yet to Come?

4 december 2012

We zijn op de helft van de COP18, daarom in deze blog een statusupdate. Op de openingsceremonie was de stemming over de klimaatonderhandelingen optimistisch en positief over haalbare resultaten. Alle betrokken partijen kwamen aan het woord en benadrukten het belang van de top en de urgentie om tot afspraken te komen, waarvan de meest belangrijke het verlengen van het Kyoto protocol. Maite Nkoana-Mashabane, de president van de COP17 in Durban stelde: "If you want to walk far, walk together", refererend aan de successen van Durban en dat dergelijke afspraken alleen multilateraal gemaakt kunnen worden. Hierna droeg zij het voorzitterschap over aan His Execellency Abdullah bin Hamad Al-Attiyah van Qatar. Hij zag de aankomende dagen als een gouden kans: “Doha will complete and complement other agreements. We must achieve a second term for Kyoto.” Landencoalities leken eenzelfde ambitie te hebben. De vertegenwoordiger van Australië (namens oa. Australie, Nieuw Zeeland, de Verenigde Staten, Japan, Rusland en Oekranië) illustreerde dit met de opmerking: “We should make promise of Durban a reality.” Laat de onderhandelingen beginnen!

Precies een week later tijdens de informele stocktaking bijeenkomst was de sfeer gevoelsmatig 180 graden gedraaid. Waren Westerse partijen nog steeds positief, de ontwikkelingslanden maakten zich grote zorgen over uitblijvende en onvoldoende resultaten op deze top. Ze wilden nogmaals de urgentie van de top benadrukken, dit gezien het feit dat het al bijna woensdag is. Vanaf dan zullen ministers overeenstemming moeten bereiken over de meest fundamentele twistpunten. Nauru, woordvoerder van de Alliance of Small Island States reageerde het meest heftig: "We met yesterday on the status of negotiations. It was a sobering assessment. We do not see urgency, we do not see ambition. Not any movement of parties, we are locked in a low level of ambition." De belangrijkste
onderwerpen waar ontwikkelingslanden ontevreden over waren zijn mitigatie en financiële regelingen. Ontwikkelingslanden vinden het laf dat het westen, nu het sinds kort minder bestedingsruimte heeft, niet door wil gaan met intenties en beloften die in het verleden gedaan zijn. Voor ontwikkelingslanden is het altijd lastig geweest om financieringsmiddelen te vinden, daarom zou het westen investering nu ook niet uit de weg moeten gaan. Dit natuurlijk bovenop het feit dat ontwikkelingslanden meer en heviger getroffen worden door klimaatverandering.

De sfeer is dus niet langer optimistisch en inclusief; er is een duidelijke scheiding tussen ontwikkelde- en ontwikkelingslanden. Bovendien wordt er slechts op deelonderwerpen resultaat behaald. Daardoor wordt opnieuw het nut van een klimaattop betwijfeld, ook in de media. Maar wij zien wel degelijk positieve ontwikkelingen en noodzaak in deze top. In een volgende blog meer hierover. En wat de onderhandelingen betreft hopen we dat het beste nog moet komen!

Foto: Openingsceremonie 26 november 2012, Ms. Christiana Figueres, Executive Secretary
UNFCCC

Getting warmed up for the COP18

1 december 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De JD delegatie in Doha, bestaande uit Jorine Boink en Jacqueline van Dooren

Van 26 november tot 7 december zal een delegatie van twee JDers en zeven YLC-leden (Young Liberals of Canada) namens IFLRY aanwezig zijn op de COP18 Klimaattop in Doha, Qatar.

Onderhandelaars uit bijna tweehonderd landen zijn sinds maandag bijeengekomen om te bespreken hoe de opwarming van aarde beperkt kan worden tot 2°C. Al twee decennia wordt erover gepraat, maar gesprekken hebben nog altijd niet geleid tot minder uitstoot van broeikasgassen.

Het belangrijkste onderhandelingspunt op de agenda van de COP18 is een verleningen van het Kyoto-protocol, het enige internationale klimaatverdrag. Dit verdrag loopt eind 2012 af. De EU heeft onlangs ingestemd met een verlenging. "De EU en onze globale partners moeten hun beloftes nakomen. Het is tijd voor actie", zei Matthias Groote, de Duitse voorzitter van de milieucommissie en van de EP delegatie. Dit steven lijkt echter betekenisloos nu de meeste andere landen hier geen gehoor aan willen geven. Naar verwachting zal hierdoor ook dit jaar geen baanbrekend verdrag gesloten worden.

In achterkamertjes en op de wandelgangen worden weldegelijk afspraken gemaakt tussen landen. Ook de vele bottum-up initiatieven die worden gepresenteerd tijdens side events geven blijk van een hoopvolle ontwikkeling. Wetenschappers en multinationals zullen praten over stimuleringsmaatregelen voor innovatieve duurzame productie. NGOs en internationale jongerenorganisaties willen met een sterke, gemeenschappelijke, positieve boodschap richting de onderhandelaars treden.

Onze missie is een verslaglegging over deze positieve ontwikkelingen. Wil je een keer een ander verhaal horen over de VN Klimaattop, volg dan de komende week hier onze blog!

Lees ook de verslagen van Jacqueline op haar website.

Categorie: Weblog