#

Interview met het nieuwe bestuur: Leon Ploegstra

01 Aug 2013


In deze reeks interviews met het nieuwe bestuur mag Leon Ploegstra het spits afbijten. De nieuwverkozen Internationaal Secretaris is op het laatste landelijk congres verkozen tot onze vertegenwoordiger in het buitenland. Maar wat motiveert deze Groninger rechtenstudent om zich in te zetten voor de Jonge Democraten?

 De aanloop naar het Landelijk Bestuur

 Het begon al vroeg. Vanaf jong was hij geinteresseerd in politiek, en keek hij veel dagelijkse nieuwsprogramma’s. Zijn interesse werd ook aangewakkerd door zijn vader: “mijn vader was niet heel politiek geinteresseerd, dus die zei altijd al, ver voor ik achttien was, jij mag bepalen waar ik op ga stemmen. En toen zei ik D66.” Eindelijk, in de zesde klas van de middelbare school, werd Leon zelf lid van D66.

 In het begin besefte hij niet dat de Jonge Democraten ook bestonden. “Nadat ik lid was geworden van D66 kwam ik er achter dat er ook zoiets als de JD bestond. Op een moment kreeg ik een uitnodiging voor een activiteit (in Groningen), en toen ben ik actief geworden. Sindsdien ben ik nooit meer weg gegaan.”

 In de tijd die volgde combineerde hij zijn studie Internationaal en Europees Recht in Groningen met eerst de positie van Algemeen Secretaris en vervolgens Voorzitter van de afdeling Groningen. In deze tijd komt ook voor het eerst het idee op om voor het Landelijk Bestuur te gaan: “Ik heb al een jaar in m’n achterhoofd dat ik het LB in wil, maar ik wist nog niet welke positie. Maar, afgelopen jaar heb ik veel met internationaal gedaan en ook de Strassburg reis voorbereid. Toen wist ik dat ik voor Internationaal Secretaris wilde gaan.”

 Het aankomende jaar

 Afgelopen landelijk congres, op 16 juni 2013, werd Leon Ploegstra verkozen tot onze nieuwe aankomend Internationaal Secretaris. Het zal een druk jaar voor hem worden, met de verkiezingen voor het Europees Parlement als hoofdact. In de aanloop daarnaartoe is er al wel een plan opgesteld over hoe de Jonge Democraten hiermee om zullen gaan: “We hebben nu een werkgroep genaamd “Roadmap to a Federal Europe”, over ons ideaal beeld van Europa en de institutionele structuur, waarvan we verwachten dat ze begin 2014 met hun resultaten komen. Voor de uitvoerende kant, de campagne, is nu een sollicitatieprocedure. Zodra dat team staat zullen Esmee, de nieuwe Secretaris Promotie, en ik hen aansturen.”

 Maar het is niet alleen de Europese verkiezingen waar hij zich sterk voor wilt maken. Ook de twinnings, waarbij afdelingen of werkgroepen de kans krijgen om bij andere politieke jongerenorganisaties op bezoek te gaan, wil hij uitbreiden: “Een van mijn speerpunten binnen de campagne voor de Landelijk Bestuur verkiezingen was dat elk lid van de JD de mogelijkheid moet hebben om op een twinning te gaan. Een aantal grotere afdelingen doet dit al wel, maar de kleinere vaak niet. Ik wil kijken of ook de kleine afdeling op twinnings kunnen, of landelijke twinnings waar voorrang wordt gegeven aan leden van afdelingen zonder twinning. Iedereen die naar het buitenland wilt gaan moet dat ook kunnen.”

 Hiervoor zullen ook de internationale contacten moeten worden gelegd, iets waar Leon zich van bewust is. Hij is van plan om actief op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerkingen: “Als er weer een internationaal congres is dan wil ik bij alle afdelingen vragen wat men wiltpromotie.rotterdam@jongedemocraten.nl. Dan kan ik op het congres contact leggen met de relevante buitenlandse organisaties. Zo komen in principe alle contacten voor twinnings tot stand.”

 Niet alleen zakelijk

 Gelukkig houdt Leon zich niet alleen bezig met de politieke kant van het verhaal. Hij omschrijft “voldoende alcohol” als een noodzaak wanneer je met de JD op reis gaat. Op een congres waar de JD een verkiezing wilde winnen was het hard werken om te lobbyen: “Wanneer je iemand verkozen wilt hebben moet je echt lobbyen. Zoals vorig jaar op het congres in mei. Dan neem je koffers vol alcohol mee, en hou je feestjes op je hotelkamer.” Uiteindelijk heeft het gewerkt, en heeft de kandidaat van de Jonge Democraten de verkiezing gewonnen.

 Veel leden hebben ook in een enquete gevraagd om een reis zonder politiek doel, gewoon om met de Jonge Democraten op vakantie te gaan. Leon is zeker van plan om hier werk van te gaan maken: “Uit navraag bij de leden bleek dat er veel interesse was voor een plezierreisje met de JD leden. Ik hoop in de zomer van 2014 met groep JD’ers dan ook op reis te gaan. Het doel is dan ook niet om inhoudelijk bezig te zijn, maar om met z’n allen op vakantie te gaan.”

 In de toekomst

 
In het aankomende jaar blijft hij werken als fractiemedewerker bij de Provinciale Staten in Groningen, en studeren om z’n bachelor Internationaal en Europees Recht af te ronden. Op de vraag of hij in de toekomst verder wilt gaan in de politiek antwoord hij gematigd. “Misschien wil ik daar wel eindigen, maar niet direct na m’n studie. Ik wil eerst een baan als jurist vinden, en daar m’n ervaring op doen. Voor de politiek moet je eerst wat ervaring hebben in het gewone leven.”

 

Categorie: Weblog