#

Internationale ervaring opdoen bij IFLRY

08 Jan 2010

De International Federation of Liberal Youth en Jonge Democraten beginnen een stageprogramma! Voor een periode van een half jaar kunnen twee Jonge Democraten de internationale liberale wereld van dichtbij mee maken door middel van een stage.

Wat wordt er van je gevraagd?

De bedoeling is dat je gedurende een half jaar verschillende activiteiten uitvoert. Het gaat hierbij om het analyseren van politieke thema’s en ontwikkelingen (bv. vrijhandel, privacy op het internet), het onderzoeken van politieke partij systemen in bepaalde landen, artikelen schrijven en nog veel meer. Aan het begin van de stage zal je een werkplan opstellen met je begeleider van IFLRY (IFLRY voorzitter Bart Woord), hierin wordt gekeken naar jouw interesses en die van IFLRY. Voor deze stage wordt minimaal 6 uur per week gerekend.

Waarom is het interessant voor jou als JD lid?

Je krijgt de kans om een internationale liberale organisatie van dichtbij te leren kennen. Tijdens het half jaar zal je bovendien vaardigheden op doen met het werken voor een internationale non-gouvernementele organisatie. Tenslotte krijg je de mogelijkheid om een interessant netwerk op te bouwen in de liberale wereld.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV naar erik.vandermeij@jongedemocraten.nlvoor 17 januari om 20.00u op.  Vragen kunnen ook naar het zelfde adres worden gestuurd. Voor meer informatie over IFLRY kan je kijken opwww.iflry.org.

Categorie: Mededelingen