#

Inschrijvingen en informatie Zomercongres!

15 Apr 2013

De inschrijvingen voor het Zomercongres zijn geopend! Op 14, 15 en 16 juni zal de 64ste ALV van de Jonge Democraten "Grenzeloos Genieten in Groningen" plaatsvinden. Op dit politieke congres zullen onder andere resoluties en amendementen op het politiek programma, amendementen en politieke moties besproken worden. Bovendien is dit hét moment waarop de nieuwe hoofdredactie voor de DEMO en voor het eerst een volledig nieuw Landelijk Bestuur verkozen zal worden!

De inschrijvingen voor het Zomercongres zijn geopend! Op 14, 15 en 16 juni zal de 64ste ALV van de Jonge Democraten "Grenzeloos Genieten in Groningen" plaatsvinden. Op dit politieke congres zullen onder andere resoluties en amendementen op het politiek programma, amendementen en politieke moties besproken worden. Bovendien is dit hét moment waarop de nieuwe hoofdredactie voor de DEMO en voor het eerst een volledig nieuw Landelijk Bestuur verkozen zal worden!

Meer informatie daarover vind je onder vacatures. Voor het congres zul je je echter wel moeten inschrijven, dat kan via deze link! Er zijn verschillende opties voor deelname en overnachting. Kijk voor informatie over het programma en de praktische details op www.jdcongres.nl en meld je aan voor de Facebookeventpagina of mail naar congresteam@jongedemocraten.nl.

Ben je van plan om een stuk in te dienen voor het congres? Hier vind je de formulieren en dit zijn de deadlines!

Voor de correcte verwerking dien je je moties en congresvoorstellen in de volgende formats in te leveren.

Format Congresvoorstellen, 

Format HR en Statuut wijzigingen

Format Amendementen

Format Politieke moties

Format Organizatorische moties (Organimo’s)

Format Actuele Politieke Moties (APM’s)

Format voor Kandidaatstellingen LB

 

Deadline Dagen Datum
Indienen Congresvoorstellen, HR en Statuut wijzigingen 42 4-05-13
Publicatie Congresvoorstellen 35 11-05-13
Sollicitaties Congresvoorzitters 40 6-05-13
Indienen schriftelijke vragen aan LB 25 21-05-13
Indienen amendementen, politieke moties en organimo’s 21 25-05-13
Bekendmaking Congresvoorzitters 15 31-05-13
Kandidaatstellingen LB 14 01-06-13
Publicatie Agenda + amendementen 7 8-06-13
APM’s* 1 14-06-13
Aanvang van congres   15-06-13

Let op! Alle deadlines staan op 00:01 van de dag van de deadline. Voor meer informatie over het indienen van politieke voorstellen zie de Statuten & het HR Hoofdstuk II van de Algemene Ledenvergadering, Bijlage F: "Overpolitieke voorstellen" en Bijalge G: "Organisatorische voorstellen" en/of vraag naar meer informatie bij je eigen afdeling.

* Actueel Politieke Moties dienen voor aanvang van de ALV te zijn ingediend. Wanner een APM minder dan 14 dagen van tevoren wordt ingediend, moeten de indieners zelf zorg dragen voor adequate visuele ondersteuning tijdens de behandeling ervan (zie Bijlage F van de Statuten & het HR, Artikel 4, lid 5b). Neem in dit geval contact op met organisatie@jongedemocraten.nl.

Categorie: Mededelingen