#

Ingezonden brief Jonge Democraten in NRC Handelsblad

21 Feb 2011

 

Afgelopen zaterdag verscheen in NRC Handelsblad een ingezonden brief namens de Jonge Democraten. Hierin reageerden de Jonge Democraten op een pleidooi van Prof. Dr. Van Praag, eerder in diezelfde krant, om de pensioenpremies flink te verhogen; desnoods tot 35% van het salaris. Dit alles om te voorkomen dat de huidige pensioenen niet kunnnen worden geindexeerd. De Jonge Democraten vinden dat tegenvallers niet keer op keer eenzijdig kunnen worden afgewenteld op de jongere generaties. Lees hieronder de integrale tekst zoals verschenen in NRC Handelsblad.

 

 

 

 

NRC Handelsblad (19 februari 2011)

 

Herzie gewoon eens de uitkering van pensioenen

 

Als de pensioenfondsen te weinig geld in kas hebben om aan de uitkeringsverwachtingen te kunnen voldoen, moeten desnoods de premies fors omhoog. Dat bepleit prof. dr. Van Praag (Opinie, 7 februari). Tekorten uit het verleden worden zo onterecht op jongeren afgewenteld.

 

Prof. Van Praag stelt ten onrechte dat in ons pensioenstelsel elke generatie voor haar eigen pensioen spaart. Feit is dat alle generaties samen één spaarpot hebben. Wanneer tegenvallers niet leiden tot lagere uitkeringen, betekent dit dat jonge werknemers meer geld in het pensioenfonds moeten storten om de uitkering van gepensioneerden te financieren. Zo betalen jongere generaties op grote schaal mee aan de pensioenuitkering van ouderen. Naast de zorgkosten en de AOW wordt op deze manier ook het pensioenstelsel feitelijk een omslagstelsel.

 

Zowel jongeren als ouderen moeten de pijn voelen van de fouten uit het verleden. De commissie Goudswaard heeft aangetoond dat de premies de afgelopen jaren al fors zijn verhoogd. Het is nu tijd dat ook de uitkeringen worden herzien. Dit is niet alleen eerlijk; premieverhogingen zijn bovendien zeer schadelijk voor de economie en zetten de houdbaarheid van het pensioenstelsel op het spel.

 

Steeds meer werknemers kiezen ervoor ZZPer te worden. Zo ontlopen zij de verplichte pensioenregelingen waar hun de onbetaalde rekeningen uit het verleden wacht. Deze prikkel zal alleen maar toenemen. Minder premiebetalers betekent vervolgens nog hogere premies. Zo  blaast het systeem zichzelf op. Wij zijn het met Van Praag eens dat ons kapitaalgedekte stelsel een groot goed is. Laten wij er daarom niet roekeloos mee omgaan!

 

Thomas Bakker, Ilja Boelaars

Respectievelijk portefeuillehouder Economie en Landelijk Bestuurslid van de Jonge Democraten


Categorie: JD in de Media