#

Indienen politieke moties & amendementen zomercongres

23 Mei 2016

Ondanks het herfstachtige weer, komt het zomercongres er dan toch echt aan. De resoluties zijn inmiddels ingediend en de eerste politieke moties en amendementen zijn ook al binnengestroomd. Ik wil jullie er via deze weg nog even aan herinneren dat de deadline voor het indienen van politieke moties en amendementen ligt op zaterdag 28 mei om 0:01 uur. Vergeet deze week dan ook niet tijdig je stukken in te dienen via voorstel.jd.nl.

 

De voorwaarden waar een politieke motie/amendement aan moet voldoen zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement: https://www.jongedemocraten.nl/statuten-en-hr/ .

Categorie: Mededelingen