#

IFLRY Congres: Dag 1

16 Apr 2016

 IFLRY Congres te Istanbul

Dag 1 - 16 April

‘’I want to propose an amendment on the amendment on the amendment of the statutory change that is proposed.’’ Tsja, net zoals bij de JD houdt ook IFLRY zich bezig met statutenwijzigingen, organimo’s en overige zaken die nét niet zo interessant zijn als het bediscussiëren van politieke inhoud. En, net zoals bij de JD, is dit slechts voor een handjevol enthousiastelingen daadwerkelijk interessant. Of dit voor onze JD-delegatie gold laat ik maar in het midden, al was bovenstaande waarschijnlijk wel de reden dat de organisatie van de General Assembly besloot om met dit blok te openen: It’s only uphill from here.

Goed, ik overdrijf een beetje, want er was een programmablok dat daadwerkelijk tot veel discussie leidde: Het bespreken van de bureau reports. Bureau report zijn het IFLRY-equivalent van wat de JD kent als bestuursverantwoordingen. Toch, de behandeling hiervan kent behoorlijk wat verschillen, zowel in de opzet van het bestuursblok als de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld schriftelijke vragen, bij de JD sinds een jaar de voornaamste manier om bestuursleden om verdere verantwoording te vragen over uitgevoerde taken, zijn bij IFLRY nog geen gewoonte. Dit zorgt wellicht voor een iets minder gestructureerde behandeling van vragen, maar maakt het geheel wel wat onvoorspelbaarder en intenser.

De JD presenteerde zich – en daar staat ze zich ook graag op voor – als een scherpe en kritische MO (Member Organization). Bestuursleden die dachten weg te komen met ietwat veel algemeenheden en wat overdreven fraaie formuleringen, werden bij de les gehouden door verzoeken om concreet in te gaan op belangrijke prestaties (of wanprestaties) van het afgelopen twee jaar. Dit is belangrijk, want IFLRY is een organisatie met MO’s en projecten over de hele wereld. De schaarse momenten dat het gros van de MO’s aanwezig is, is het daarom cruciaal om tot in redelijk detail te weten waar de organisatie zich mee bezig houdt en waar de waardevolle prestaties zijn behaald én strubbelingen zijn tegengekomen. Hoewel IFLRY, net als de JD, een organisatie is met haar oneffenheden en fouten, was voor de JD-delegatie duidelijk dat het een organisatie is met een enorme waarde en potentie, zowel voor de JD alle andere MO’s.

Bovenstaande speelde zich af op vrijdagmiddag en –avond. Vandaag is het zaterdag en ik schrijf dit stuk in een kleine pauze na de lunch (die, ongelukkig genoeg, samenvalt met een geplande uitval van elektriciteit in dit hotel). Tot nu toe heeft de dag in het teken gestaan van standing committees en fringes. Deze committees zijn groepen die zich met verschillende ingediende voorstellen bezighouden en bestaan uit één lid van elk van de aanwezige MO’s. Deze committees bespreken voorstellen rondom een bepaald thema voor, zodat ze later op een meer gestructureerde manier in een plenaire sessie kunnen worden voorgelegd. Fringes zijn sessies waarbij dieper wordt ingegaan op belangrijke maatschappelijke problemen of terugkoppelingen zijn van belangrijke evenementen van de afgelopen tijd.

Tot nu toe zijn er standing committees geweest van resolutions en membership issues. Resolutions zijn het IFLRY-equivalent van wat we bij de JD als moties kennen. Belangrijk verschil bij het bespreken van deze voorstellen is dat amendement vaak on the spot nog worden ingediend of aangepast. Dit maakt het geheel vaak wat chaotischer en tijdrovender, maar resulteert ook regelmatig in vurige en interessante debatten over details. Tot nu toe is er een handvol resolutions aan bod gekomen, waarbij alle van de JD afkomstige amendementen – zij het met een flinke dosis discussie – allemaal zijn overgenomen en dus met een positieve aanbeveling in de plenaire sessie worden gepresenteerd.  Deze amendementen waren ingediend op de resolutie over immuniteit bij VN-missies, waarbij input van Nederlandse grond van Luc Dabekaussen waardevol bleek.

De standing committee van membership Issues behandelde de observer membership-aanvraag van Liberal Alliance Ungdom, een Deense liberale jongerenorganisatie, en de full membership-aanvraag van Vesna, een Russische jongeren-oppositiebeweging. LAU’s standpunten weken dermate af van die van de JD, dat we ons in dit geval besloten te onthouden van stemming. Bij Vesna werd vol overtuiging voor gestemd. Echter, omdat beide organisaties van de meerderheid van de standing committees wel positieve beoordelingen kregen, zal dit advies dan ook worden voorgedragen tijdens de plenaire bespreking.

Wat, als laatste paragraaf van deze update, interessant is om te vermelden, is dat lobbyen en het afstemmen van stemgedrag een veel groter onderdeel uitmaakt van IFLRY-congressen dan bij JD-congressen het geval is. Zeker omdat dit congres een verkiezingscongres is – met Pauline Kastermans als voorzitterskandidaat en Robert Landheer als kandidaat voor de kascommissie, beide voor een periode van twee jaar – staat er behoorlijk wat op het spel. Er zijn al ontmoetingen geweest tussen verschillende delegaties, waarbij de JD een bijeenkomst met like-minded PJO’s uit Canada en Groot-Brittannië organiseerde. Afspraken die hier gemaakt zijn, zijn op dit moment als nuttig gebleken in de verschillende standing comittees.

 

De lichten in het hotel springen op dit moment weer aan. Met enige aarzeling zullen we over enkele minuten de lift naar verdieping -1 nemen, op weg naar de congreszaal. We gaan ons best doen, latere updates volgen!

Categorie: Weblog