#

Hogere rekenrente dupeert jongeren

28 Dec 2011

Verbazingwekkend dat top van ABP en APG blijft pleiten voor verhoging van rekenrendementen

 Komend jaar zullen de pensioenen van miljoenen mensen gekort moeten worden. In een laatste poging dit te voorkomen, pleiten vakbonden, pensioenfondsbesturen en pensioenuitvoerders om met hogere rekenrendementen te mogen rekenen bij het vaststellen van de dekkingsgraad. Als de Nederlandsche Bank (DNB) dit toelaat, zal dit ertoe leiden dat jongeren tientallen procenten van hun pensioenwaarde verliezen.

Verbazingwekkend dat top van ABP en APG blijft pleiten voor verhoging van rekenrendementen

 Komend jaar zullen de pensioenen van miljoenen mensen gekort moeten worden. In een laatste poging dit te voorkomen, pleiten vakbonden, pensioenfondsbesturen en pensioenuitvoerders om met hogere rekenrendementen te mogen rekenen bij het vaststellen van de dekkingsgraad. Als de Nederlandsche Bank (DNB) dit toelaat, zal dit ertoe leiden dat jongeren tientallen procenten van hun pensioenwaarde verliezen.

Het pleidooi voor hogere rekenrendementen komt niet van de minsten. Het ABP pleit er al enige tijd voor en onlangs hield ook Dick Sluimers hiervoor een pleidooi (FD 17 december). Sluimers is bestuursvoorzitter bij pensioenuitvoerder APG en als zodanig verantwoordelijk voor de pensioenen van zo’n 4,5 miljoen Nederlanders. Men zou hierdoor bijna geloven dat het een redelijk voorstel is. Niks is echter minder waar.

De dekkingsgraad van een pensioenfonds wordt berekend als de verhouding tussen de bezittingen van het fonds en alle door haar toegezegde pensioenen. Omdat pensioenfondsen de pensioenen grotendeels pas op lange termijn uitkeren, is het terecht dat we bij de pensioenfondsbezittingen ook toekomstige rendementen optellen (of de verplichtingen met deze rendementen verdisconteren).

DNB eist dat hiervoor een risicovrij rendement wordt gehanteerd; bijvoorbeeld het rendement op Duitse staatsobligaties of, wat zij in de praktijk voorschrijft, het rendement op Swap-contracten. ABP en APG stellen echter voor om hier een verwacht rendement op bijvoorbeeld aandelen en bedrijfsobligaties te gebruiken.

Dit verwacht rendement is een stuk hoger omdat het een risicopremie bevat. Dit is de extra vergoeding voor het risico dat beleggen in deze producten met zich meebrengt. Als deze risicovergoeding zou worden meegenomen in de dekkingsgraad, leidt dit ertoe dat de dekkingsgraad flink stijgt. Hierdoor hoeven pensioenfondsen  minder te korten of kunnen zij zelfs indexeren.

Op die manier ontvangen de huidige gepensioneerden nu al een deel van de vergoeding voor risico dat nog in de toekomst gelopen moet worden. Zo worden substantiële bedragen, die eigenlijk aan jongeren toekomen, gebruikt voor de pensioenen van de huidige gepensioneerden.

De vergoeding voor risico vormt een substantieel deel van de pensioenopbouw. Dit is precies de reden waarom we ervoor kiezen om risicovol te beleggen. Als jongeren deze risicovergoeding goeddeels moeten inleveren aan oudere generaties, leidt dit ertoe dat zij tientallen procenten van hun pensioenwaarde verliezen. Dit blijkt uit berekeningen van professor Eduard Ponds, zelf werkzaam bij APG.

Het is daarom  verbazingwekkend dat de top van het ABP en de APG blijft pleiten voor een verhoging van de rekenrendementen. Er is geen enkele hoogleraar finance te vinden die het pleidooi van het ABP en de APG van Sluimers ondersteunt in deze discussie. Ook Nobelprijswinnaars als William Sharpe en Robert Merton vinden zij niet aan hun kant.

Het lijkt erop dat men niet graag verantwoordelijkheid neemt voor komende kortingsmaatregelen. Het ABP-bestuur schuift liever de rekening door naar de slecht geïnformeerde en ongeorganiseerde groep jongeren. Het idee van evenwichtige belangenbehartiging in het pensioenfondsbestuur heeft definitief zijn geloofwaardigheid verloren.

VOETNOOT: Nikie van Thiel is voorzitter Jonge Democraten en studeert af aan de Universiteit van Amsterdam in International Economics. Ilja Boelaars is promovendus aan de University of Chicago, gecertificeerd Financial Risk Manager en was bestuurslid Jonge Democraten.

 

Dit artikel werd op woensdag 28 december gepubliceerd in het Financieel Dagblad.

Categorie: Politieke opinie