#

Het Nationaal JD-debattoernooi 2007

09 Apr 2007

Ook in 2007 konden alle Jonge Democraten weer deelnemen aan het Nationaal JD-debattoernooi.

In mei en juni is een professionele jury onder leiding van juryvoorzitter Reinout de Vries langs alle afdelingen gereisd om de beste debaters te selecteren, die na de zomer verder mogen strijden voor de titel 'beste debaters van de JD'. Zowel tijdens de voorrondes als bij de (halve) finale(s) wordt er gedebatteerd in de vorm van het Amerikaans parlementaire debat.

Het debatschema en winnaars van de voorrondes in 2007:

Datum

Afdeling

Juryleden

Winnaars

8 mei

Groningen

Reinout de Vries (vzt.) & Djurre Fijen

Frank Valeton & Joris Heijn

20 mei

Rotterdam

Alexander Scholtes, Rosa v.d. Tas & Jan Wouter Langenberg

Adriaan Bayer* & Angela Plomp

21 mei

Utrecht

Reinout de Vries (vzt.) & Brenda Dirkse

Thijs van Dooremalen & Ruud Evers

23 mei

Brabant

Thijs Brandenburg & Inge Jansen (inv.)

Marijn de Jong & Arjan van Bijnen

30 mei

Amsterdam

Brenda Dirkse & Jeroen Mimpen

Boyd van Dijk & Vincent de Geus (vervangen door Michiel Stapper)

31 mei

Maastricht

Jan Wouter Langenberg & Rosa van der Tas

Chantal Weijers & Daan van der Gugten

12 juni

Leiden-Haaglanden

Jeroen Mimpen & Inge Jansen (inv.)

Laurens van Dijk & Jan Willem Visser

Op 2 september namen de teams uit Rotterdam, Maastricht en Utrecht het tegen elkaar op in de eerste halve finale. Team Utrecht, bestaande uit Ruud Evers & Thijs van Dooremalen, won de strijd en hebben daarmee de eerste finaleplek gewonnen.

Op 4 oktober streden de overige teams uit Amsterdam, Groningen, Brabant en Leiden-Haaglanden om de tweede finaleplek, die uiteindelijk werd ingenomen door Frank Valeton en Joris Heijn uit Groningen.

Na een spannende finale van het JD debattoernooi tijdens het najaarscongres in Maastricht op 28 oktober hebben Ruud Evers en Thijs van Dooremalen van team Utrecht de strijd gewonnen van Groningers Frank Valeton en Joris Heijn. Thijs en Ruud wisten juryleden Reinout de Vries, Jan Paternotte en Jan Willem Bertens het beste te overtuigen van het behoud van subsidies aan politieke partijen, en mochten vervolgens de beker in ontvangst nemen na een voor zijn doen korte speech van Jan Willem Bertens. Utrecht gefeliciteerd!

Debatopzet & regels

 

De debatten zullen de vorm van het Amerikaans Parlementair debat hebben, met spreektijden van 4-4-2 (evt. 5-5-3 in de (halve) finale), met punten van informatie mogelijk in de eerste 4 beurten, m.u.v. de eerste en laatste minuut van elke beurt. Het is mogelijk om 15 minuten voor te bereiden, waarbij elektronische hulpmiddelen en communicatie met derden niet zijn toegestaan.

Er kunnen 2 t/m 6 teams deelnemen. Bij 2 teams wordt 3 keer gedebatteerd, waarbij dus 2 keer winst nodig is om te winnen (AB, AB, AB). Bij 3 teams, speelt ieder team tegen elk ander team en wordt vervolgens een finale gespeeld (AB, AC, BC, finale). Bij 4 teams zijn er 2 rondes waarbij elk team in elke ronde debatteert, waarop een finale volgt (AB + CD, AC + BD, finale). Bij 5 teams wordt gespeeld volgens in drie rondes plus een finale (AB + CD, AC + BE, DE, finale). Bij 6 teams 2 rondes en een finale (AB + CD + EF, AC + BE + DF, finale). Bij 5 en 6 teams komen we echter wel in tijdnood, waardoor het wenselijk is eerst proberen minder teams te krijgen door bijvoorbeeld afdelingsbestuurders niet mee te laten doen. Als dat niet helpt of niet lukt, kan afhankelijk van de hoeveelheid tijd en de beschikbare ruimte eventueel door de debatleider besloten worden om een extra ruimte erbij te nemen en daar te debatteren in 2 groepen (bij in totaal 6 teams). De beste teams van beide groepen moeten dan tegen elkaar in de finale. Een ander alternatief is om de spreektijden (m.u.v. de finale) te verkorten, bijvoorbeeld tot 3, 3, 2, of 2, 2, 1 zonder punten van informatie, of een knock-out systeem toe te passen.

Juryprotocol

Jurering gebeurt aan de hand van 3 groepen criteria: argumentatie, structuur & strategie, en presentatie, waarbij de nadruk ligt op de argumentatie en beide andere onderdelen als ondersteuning hiervan dienen. Daarnaast dienen debaters zich aan een aantal regels en normen te houden.

Argumentatie

Hieronder vallen de inhoudelijke argumenten welke dienen ter ondersteuning, dan wel verwerping, van de stelling. Gelet dient in ieder geval te worden op:

 • of de argumenten voldoende zijn uitgewerkt (volgens het SEXI-model);
 • of de argumenten van de tegenstanders voldoende worden weerlegd;
 • aan welke kant van de tafel de belangrijkste argumenten aan het einde van het debat staan;
 • of de beide teams in staat zijn geweest om het probleem goed te analyseren en verschillende invalshoeken van het probleem te belichten (bijv. zowel principieel als meer praktisch);
 • de relevantie van de argumenten (in hoeverre zij de stelling ondersteunen).

Structuur & strategie

Structuur en strategie vormen samen een belangrijk onderdeel van het debat in de ondersteuning van argumenten. Structuur zorgt voor helderheid. Strategie is nodig om samen een blok te vormen en argumenten van de tegenstander slim onderuit te halen. Wat structuur & strategie betreft wordt gelet op de volgende zaken:

 • of er duidelijk wordt gemaakt wat nu precies de argumenten zijn (bijv. d.m.v. labels) en of deze in een overzichtelijke volgorde worden behandeld;
 • of er een goede balans is tussen reactie en eigen argumenten;
 • of er sprake is van goed teamspel (elkaar niet afvallen maar elkaar juist versterken);
 • of iedere debater daadwerkelijk iets toe voegt, en of hij/zij zich aan zijn/haar toebedeelde rol houdt;
 • of er op de juiste momenten interrupties worden geplaatst.

Presentatie

Presentatie geeft toevoeging aan of doet afbreuk aan de argumentatie. Een positieve invloed op deze overdracht hebben:

 • helder en duidelijke spreekstijl;
 • afwisselen van rationaliteit met emotionele overtuigingskracht;
 • non-verbale communicatie (bijv. met je handen werken) en oogcontact met jury;
 • respect voor de tegenstander, niet voor de argumenten;
 • ondersteuning met grappige en/of vermakelijke anekdotes of one-liners.

Regels en normen

Naast deze aspecten van het debat zijn er een aantal punten waar je niet direct op kunt winnen, maar waar je wel op kunt verliezen. Dit kan als debaters zich niet aan de regels of aan bepaalde fatsoensnormen houden. Deze regels en normen omvatten:

 • de propositie moet het plan helder, duidelijk en eenduidig uitleggen, zonder te vervallen in algemene waarheden die niet debatteerbaar zijn (truism), het presenteren van de status quo of een plan presenteren dat niet logischerwijs verwacht kon worden a.d.h.v. de stelling (squirrel);
 • het is wel toegestaan om een stelling iets breder te trekken of in te perken, maar het moet 1.) wel in lijn met de verwachting van de stelling liggen, en 2.) nog steeds vatbaar zijn voor een goed debat;
 • iedere spreker moet op zijn minst een punt van informatie aannemen;
 • punten van informatie mogen niet langer dan 15 seconden duren;
 • iedere spreker heeft een bepaalde rol te vervullen in het debat en iedere spreker dient ofwel nieuwe argumenten te brengen (de eerste 4 beurten), ofwel een samenvatting te geven (de laatste 2 beurten) die daadwerkelijk nieuwe inzichten geeft, zonder daarbij nieuwe argumenten te geven;
 • iedere debater dient respect te tonen voor de jury, de debatleider en de tegenstanders.

Noot: In alle gevallen kan de debatleider in overleg met de jury van bovenstaande afwijken. De debatleider heeft altijd de laatste verantwoordelijkheid en beslist over de orde van het debat. De jury beslist altijd over de uitslagen. Vragen en opmerkingen kunnen gesteld worden, ook achteraf bij scholing@jongedemocraten.nl

Categorie: Mededelingen