#

Het gevaar van een Nucleair Iran

22 Aug 2012

Westerse leiders maken zich ernstige zorgen over het nucleaire programma van Iran; ze vrezen dat Iran werkt aan een kernwapen. Iran houdt vol dat het Nucleaire programma slechts voor vreedzame doeleinden bestemd is, zoals energie opwekken en medische doeleinden. De vraag is waarom  het Westen zich zo druk maakt om een vreedzaam nucleair programma? 

Westerse leiders maken zich ernstige zorgen over het nucleaire programma van Iran; ze vrezen dat Iran werkt aan een kernwapen. Iran houdt vol dat het Nucleaire programma slechts voor vreedzame doeleinden bestemd is, zoals energie opwekken en medische doeleinden. De vraag is waarom  het Westen zich zo druk maakt om een vreedzaam nucleair programma?

Één van de redenen tot zorg is dat Iran niet volledig meewerkt met de inspecties van het IAEA: dit is in strijd met  resolutie 1929 van de VN Veiligheidsraad. Deze resolutie roept Iran op medewerking te verlenen aan alle openstaande zaken omtrent hun nucleaire programma die mogelijkerwijs in verband zouden kunnen staan met militaire doeleinden. In het rapport van de IAEA van 8 november 2011 staat dat Iran geen serieuze stappen onderneemt om hieraan te voldoen. Integendeel: Iran houdt zich bezig met activiteiten die voorwaardenscheppend zijn voor het ontwikkelen van een nucleaire programma, zoals het ontwerpen van nucleaire wapens en het testen van onderdelen. Toen in september 2009 Westerse veiligheidsdiensten een zwaar gefortificeerde nucleaire installatie ontdekten die niet was gemeld bij de IAEA werden alle twijfels over een vreedzaam nucleair programma weggenomen. In een interview in de Washington Post van 14 februari 2011 met Yukia Amano, hoofd van de IAEA, poneerde een journalist de stelling dat ‘’Iran wel erg gedreven is als het aankomt op het hebben van een nucleair programma’’. Zijn reactie was: “Ik krijg dezelfde indruk’’.

Hiernaast heeft Iran een ballistisch raketprogramma. Enkele raketten die hieruit zijn voortgekomen zijn de Shahab 3 met een bereik van 1.000 tot 2.000 kilometer evenals de Sejil 1 en Sejil 2 met een bereik van 2.000 kilometer of verder. Deze raketten zouden ook kunnen worden aangepast voor kernwapens. Naarmate de tijd vordert zal Iran raketten ontwerpen die een steeds grotere afstand kunnen overbruggen en  uiteindelijk zullen de EU en de VS ook binnen het bereik gaan vallen van Iraanse raketten.

Iran sponsort al geruime tijd terreurgroeperingen zoals Hamas en Hezbollah met wapens en financiële middelen. In algemene zin dient deze steun twee doelen: het frustreren van het vredesproces tussen de Israëlieten en de Palestijnse bevolking, en anderzijds politieke invloed uitoefenen binnen andere landen. Zo heeft Libanon politieke steun gegeven aan het nucleaire programma van Iran. Naast de steun aan Hezbollah en Hamas staat Iran ook achter milities in Irak, voornamelijk het Mahdi leger van Ayatollah Moqtada al-Sadr. Het grootste voordeel voor Iran is dat ze zo een middel creëert waarmee ze Westerse belangen kan dwarsbomen en daarmee haar eigen machtspositie kan versterken.

De gevolgen van een nucleair Iran zijn niet precies te overzien. Wel kan met zekerheid gezegd worden dat dit niet een positieve bijdrage zal leveren aan de stabiliteit in het Midden-Oosten en de wereld. In het geval dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt, is het zeer waarschijnlijk dat andere landen ook nucleaire wapens willen bemachtigen als tegenwicht. Volgens voormalig VS topdiplomaat Dennis Ross in een artikel van de Haaretz van 30 mei 2012 heeft de koning van Saudi-Arabië gezegd: “Als Iran nucleaire wapens bemachtigt, zullen wij ze ook bemachtigen”. De vraag is vervolgens of het zal blijven bij Saudi-Arabië en Iran of dat ook andere landen in de regio nucleaire wapens willen verwerven. Wat opvalt is dat onder andere Algerije, Bahrein, Egypte, Oman, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten plannen hebben voor, of begonnen zijn met, de implementatie van een kernenergieprogramma. Het buitenlands beleid van Iran lijkt erop gericht om de Westerse invloeden in de regio te minimaliseren en hun eigen invloed te vergroten. Als Iran kernwapens ontwikkelt, krijgt Iran een grotere invloed over de olie. Aangezien de economieën van de EU en de VS afhankelijk zijn van olie zal dit gebruikt kunnen worden als pressiemiddel. Als Iran dreigt met nucleaire wapens zal dit de olieprijs doen stijgen. Het gevolg is dat zij op deze manier niet alleen de beurzen hard kunnen raken, maar ook een directe invloed kunnen uitoefenen op de Westerse economieën. Iran zal zich steeds harder gaan opstellen tegenover Israël en meer steun gaan verlenen aan terreurorganisaties. Niet alleen Iran zal assertiever worden, maar ook de terreurorganisaties zelf doordat zij de steun hebben van een nucleaire macht. Dit zal tot een verdere destabilisatie van de regio leiden.

Van cruciaal belang is dat Iran wordt tegengehouden met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Indien mogelijk door onderhandelingen en diplomatie, anders door militair ingrijpen.

Categorie: Weblog