#

Help, de klikkende veldwachter is terug

18 Aug 2007

ImageUit de oude doos... Juli 2007
De NRC van afgelopen maandag kopte dat een Kamermeerderheid voorstander is van blaastesten bij jonge kinderen. Om alcoholgebruik onder jongeren onder de zestien tegen te gaan, zou de politie blaastesten moeten afnemen. Worden er sporen van alcohol gevonden, dan zouden de Centra voor Jeugd en Gezin moeten worden ingelicht, die op hun beurt in conclaaf gaan met de ouders van de drinkende kroost. Baat dat niet, dan zou verplichte opvoedingsondersteuning worden opgelegd. Deze blaastest gaat echter vér boven wat wenselijk is.

Denkt men nou echt dat deze maatregel enig effect heeft? Allereerst zullen jongeren zich nog meer ophouden in zuipketen, nog meer thuis drinken en de drukkere plaatsen vermijden. Daardoor verplaatst het drinken zich naar gebieden waar weinig sociale controle is, anders dan die van even onervaren leeftijdsgenoten. Ik pleit absoluut niet voor het openstellen van de alcoholverkoop aan jonge kinderen. Maar als er actief gejaagd gaat worden op jongeren die zich alleen in de openbare ruimte bevinden is het einde zoek.

Het aantreffen van een jongere onder invloed heeft op zich weinig te maken met zijn of haar thuissituatie. Sterker nog, een goede ouder laat zijn kind ook enige ruimte om zélf zijn grenzen te ontdekken. Dat een restrictieve opvoeding tot grenzeloosheid kan leiden, is algemeen bekend. Juist in de puberende leeftijd hebben ouders het al moeilijk om invloed te houden op hun kinderen. Verplichte opvoedingsondersteuning tast het zelfvertrouwen van ouders aan en treedt in de al precaire relatie van een volwassene-in-ontwikkeling en zijn ouders. Het opdringen van opvoedingsondersteuning doet ongetwijfeld meer kwaad dan goed.

Behalve deze praktische bezwaren, wordt er ook een principiële grens overschreden. Als de politie willekeurige jongeren, die geen overlast veroorzaken noch die potentie hebben, kan verplichten te blazen, wordt een disproportionele inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer die zijn weerga niet kent. Zelfs als de openbare orde de enige reden was, zou dit al een stap te ver zijn omdat de maatregel niet in verhouding staat tot het beoogde effect. Maar het gaat nog verder. De politie verwordt tot een verklikker die veelal betrekkelijk onschuldige jongeren gaat aangeven.

Als een Kamermeerderheid hiervoor is, vraag ik me serieus af of we onze politici nog serieus moeten nemen. Zolang Balkenende, nationaal rolmodel nummer een, als een premier Pils door elke verkiezingscampagne gaat, kunnen we dit soort maatregelen hopelijk naar het rijk der hypocrisie verwijzen. Alcoholgebruik vereist een zorgvuldiger benadering. Hyperreacties zonder aandacht voor de gevolgen kunnen daarbij meer kapot maken dan ons lief is.

Ton Monasso
Voorzitter van de Jonge Democraten

Categorie: Weblog