#

Groeicommissie

27 Jun 2011

Inleiding

De groeicommissie is een nog lopende commissie die onderzoek doet naar de organisatiecultuur en - structuur van de vereniging. De commissie kreeg als vraag voorgelegd: Hoe kan de interne organisatie van de JD worden verbeterd zodat continuïteitsrisico’s minimaal zijn, de organisatie ruimte heeft voor meer actieve leden en activiteiten en er effectiever gebruik gemaakt wordt van de energie en talenten van leden? De eerste bevindingen van de commissie zijn op ALV 59 aan de leden gepresenteerd. Je kunt de bijbehorende documenten hier en hier terugvinden.

De GroeiCommissie gaat langs alle afdelingen om hun bevindingen te presenteren en hun aanbevelingen voor te leggen aan de leden. De presentatie die gegeven zal worden is hier te vinden.

 

Commissieleden

Groeicommissie-2, de commissie die zal komen met concrete voorstellen voor verbeteringen in de organisatiestructuur en –cultuur van de Jonge Democraten, is per 13 mei ingesteld. De commissie zal de aanbevelingsrichtingen die Groeicommissie-1 heeft gedaan verder uitwerken. De nieuwe commissie bestaat uit leden die op uiteenlopende manieren ervaring hebben binnen de vereniging. Hierbij is ook gelet op regionale spreiding, op kennis en persoonlijke achtergrond (studie; werk; ervaring met andere organisaties). De commissie bestaat uit Jantien Dekkers, Jacco Jochemsen, Mathijs Kleijnen, Robert Landheer, Lilian Oskamp, Dieuwertje de Rover, Lisalotte van der Tas en Jan-Willem Verlijsdonk. De GroeiCie is te bereiken via groeicommissie@jongedemocraten.nl

 

Nieuws

Groeicommissie-2 heeft acht aandachtsgebieden bepaald

Tijdens het afgelopen voorjaarscongres heeft de Groeicommissie-1 drie algemene knelpunten  voor de JD-organisatie gepresenteerd: 1) alle zegen komt van boven, 2) te weinig lerend vermogen in de organisatie en 3) corvee wordt onderschat. De Groeicommissie-2 heeft besloten hier nog één knelpunt aan toe te voegen: 4) onvoldoende vermogen om leden te activeren.

Op basis van deze vier knelpunten heeft de Groeicommissie-2 acht aandachtsgebieden bepaald waarbinnen zij concrete voorstellen voor verbetering van de organisatiestructuur en -cultuur van de Jonge Democraten gaat ontwikkelen. Dit zal gebeuren in samenspraak met verschillende betrokken leden. De resultaten zullen tijdens de komende twee congressen gepresenteerd worden. Voor elk aandachtsgebied is een contactpersoon aangesteld.

Het betreft de volgende acht aandachtsgebieden (met contactpersoon):

1.            Aanmelding en activering (Mathijs Kleijnen)

2.            Landelijk bestuur (Jantien Dekkers)

3.            Afdelingen (Dieuwertje de Rover)

4.            Financiële verantwoordelijkheid (Robert Landheer)

5.            Politieke structuur (Jan-Willem Verlijsdonk)

6.            Internationaal (Lisalotte van der Tas)

7.            Landelijke teams (Lilian Oskamp)

8.            ICT (Jacco Jochemsen)

De komende maanden zal de Groeicommissie-2 verschillende mensen binnen de Jonge Democraten benaderen om mee te denken in dit proces. Daarnaast zal er regelmatig een update worden geplaatst via de website / digizine.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op via ons e-mailadres: groeicommissie@jongedemocraten.nl of eventueel met Jan-Willem, de voorzitter van de groeicommissie-2 via het e-mailadres: janwillem.verlijsdonk@jongedemocraten.nl.

Categorie: Mededelingen