Blogpost

Groeicommissie

Inleiding

De groeicommissie is een nog lopende commissie die onderzoek doet naar de organisatiecultuur en - structuur van de vereniging. De commissie kreeg als vraag voorgelegd: Hoe kan de interne organisatie van de JD worden verbeterd zodat continuïteitsrisico’s minimaal zijn, de organisatie ruimte heeft voor meer actieve leden en activiteiten en er effectiever gebruik gemaakt wordt van de energie en talenten van leden? De eerste bevindingen van de commissie zijn op ALV 59 aan de leden gepresenteerd. Je kunt de bijbehorende documenten hier en hier terugvinden.

De GroeiCommissie gaat langs alle afdelingen om hun bevindingen te presenteren en hun aanbevelingen voor te leggen aan de leden. De presentatie die gegeven zal worden is hier te vinden.

 

Commissieleden

Groeicommissie-2, de commissie die zal komen met concrete voorstellen voor verbeteringen in de organisatiestructuur en –cultuur van de Jonge Democraten, is per 13 mei ingesteld. De commissie zal de aanbevelingsrichtingen die Groeicommissie-1 heeft gedaan verder uitwerken. De nieuwe commissie bestaat uit leden die op uiteenlopende manieren ervaring hebben binnen de vereniging. Hierbij is ook gelet op regionale spreiding, op kennis en persoonlijke achtergrond (studie; werk; ervaring met andere organisaties). De commissie bestaat uit Jantien Dekkers, Jacco Jochemsen, Mathijs Kleijnen, Robert Landheer, Lilian Oskamp, Dieuwertje de Rover, Lisalotte van der Tas en Jan-Willem Verlijsdonk. De GroeiCie is te bereiken via groeicommissie@jongedemocraten.nl

 

Nieuws

Groeicommissie-2 heeft acht aandachtsgebieden bepaald

Tijdens het afgelopen voorjaarscongres heeft de Groeicommissie-1 drie algemene knelpunten  voor de JD-organisatie gepresenteerd: 1) alle zegen komt van boven, 2) te weinig lerend vermogen in de organisatie en 3) corvee wordt onderschat. De Groeicommissie-2 heeft besloten hier nog één knelpunt aan toe te voegen: 4) onvoldoende vermogen om leden te activeren.

Op basis van deze vier knelpunten heeft de Groeicommissie-2 acht aandachtsgebieden bepaald waarbinnen zij concrete voorstellen voor verbetering van de organisatiestructuur en -cultuur van de Jonge Democraten gaat ontwikkelen. Dit zal gebeuren in samenspraak met verschillende betrokken leden. De resultaten zullen tijdens de komende twee congressen gepresenteerd worden. Voor elk aandachtsgebied is een contactpersoon aangesteld.

Het betreft de volgende acht aandachtsgebieden (met contactpersoon):

1.            Aanmelding en activering (Mathijs Kleijnen)

2.            Landelijk bestuur (Jantien Dekkers)

3.            Afdelingen (Dieuwertje de Rover)

4.            Financiële verantwoordelijkheid (Robert Landheer)

5.            Politieke structuur (Jan-Willem Verlijsdonk)

6.            Internationaal (Lisalotte van der Tas)

7.            Landelijke teams (Lilian Oskamp)

8.            ICT (Jacco Jochemsen)

De komende maanden zal de Groeicommissie-2 verschillende mensen binnen de Jonge Democraten benaderen om mee te denken in dit proces. Daarnaast zal er regelmatig een update worden geplaatst via de website / digizine.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op via ons e-mailadres: groeicommissie@jongedemocraten.nl of eventueel met Jan-Willem, de voorzitter van de groeicommissie-2 via het e-mailadres: janwillem.verlijsdonk@jongedemocraten.nl.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

JD Blog

[Vlog] Op het Lymec Congres in Sofia

De Jonge Democraten zijn op het congres van LYMEC (de koepelorganisatie van Europese, liberale politieke jongerenorganisaties) geweest. In deze vlog kun je zien wat ze daar zoal voor elkaar hebben ...

Lees meer...

donderdag 19 oktober 16:30
Kennismakingsborrel - Landelijk
donderdag 19 oktober 20:00
In gesprek met Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) - Limburg
maandag 23 oktober 19:45
In discussie over het onderwijscurriculum met de werkgroep onderwijs - Arnhem-Nijmegen
maandag 23 oktober 20:00
Palmolie: vet slim of oliedom - Utrecht
dinsdag 24 oktober 19:30
Meer over AntiFa - Leiden-Haaglanden
dinsdag 24 oktober 20:00
Nederland in de VN Veiligheidsraad - Amsterdam
dinsdag 24 oktober 20:00
Politieke Wereldkeuken: Colombia - Groningen
woensdag 25 oktober 20:00
D66 & JD: Kandidatendebat - Rotterdam

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten