#

ELDR congres in Dublin: what’s in a name?

13 Nov 2012

Een van de voorrechten van actief zijn bij een internationaal georiënteerde organisatie als de Jonge Democraten: je kan mee naar internationale congressen. 

Een van de voorrechten van actief zijn bij een internationaal georiënteerde organisatie als de Jonge Democraten: je kan mee naar internationale congressen. 

Afgelopen week was ik, Nils ter Braake, van donderdag 9 tot zondag 12 november in Dublin aanwezig bij het congres van ELDR (European Liberal Democrat and Reform Party). Dit is het partijcongres van de verenigde Europese politieke liberale partijen, zoals D66 en VVD, met 50 ledenorganisaties uit 34 verschillende landen. Op dit congres wordt de politieke koers besproken van de Europese Parlementsfractie ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Als deel van de delegatie van LYMEC (European Liberal Youth), de Europese koepelorganisatie waar wij als JD actief zijn, kon ik me aansluiten in Dublin. Wat houdt het in om deel te nemen aan een congres met 300 mensen, waarvan velen Europese en nationale parlementariërs en sommigen zelfs minister zijn? 

Officieel probeer je als LYMEC, net zoals de nationale politieke partijen, statements te maken in de vorm van een resolutie die moet worden aangenomen door de meerderheid van het congres. LYMEC heeft tijdens dit congres samen de Ierse partij Fianna Fail een resolutie ingediend over Youth Unemployment. Youth unemployment in de EU is de afgelopen jaren gestegen naar een gemiddelde van 20,9% in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar, met een totaal van 8,3 miljoen werkloze jongeren. Veel van deze jongeren hebben hun opleiding niet afgerond of een laag opleidingsniveau en dreigen een verloren generatie te vormen als ze langdurig werkloos blijven. De nationale arbeidsmarkten zijn toe aan hervormingen in de vorm van flexibilisering en het vrij verkeer van personen voor arbeid moet worden verruimd. Hierdoor kunnen jongeren makkelijker een baan krijgen en sneller wisselen van regio om ergens anders werk te vinden. Mede na een productieve fringe meeting waar informatie werd gedeeld over de oplossing van deze problematiek, is de resolutie in het plenaire debat aangenomen.

LYMEC Delegatie - v.l.n.r. Jeroen Diepemaat (JOVD, Nederland, LYMEC Voorzitter), Leo Pierini (LUF, Zweden), Timo Roeleveld (JOVD, Nederland), Ed Sanderson (Liberal Youth, VK, LYMEC Bestuur), Sissel Kvist (RU, Denemarken, LYMEC Bestuur), Igor Caldeira (GIV ea, Portugal, LYMEC Bestuur), Nils ter Braake (JD, Nederland) Foto gemaakt door Vedrana Gujic.

Climb the steep branches of political landslides

Officieus is het congres een enorm circus waar iedereen enorm hard werkt om zijn nationale of partijbelangen veilig te stellen en te lobbyen voor zichzelf en zijn positie.

Het partijbestuur van ELDR heeft onder leiding van Sir Graham Watson enorm gelobbyd om te zorgen dat de naamsverandering van ELDR in ALDE party bijna unaniem werd aangenomen. Graham Watson beschreef de keuze met een quote van Shakespeare’s Romeo en Juliet: “What’s in a name? That which we call a rose. By any other name would smell as sweet”. Het ELDR Bureau wilde graag de naam veranderen naar ALDE om verwarring te voorkomen over het onderscheid tussen de partij en de fractie in het Europees Parlement. Ook wilden ze het mogelijk maken voor meer nationale partijen om zich aan te sluiten. Het gaat dan voornamelijk om partijen die zich meer thuis voelen in een alliantie dan in een uitgesproken liberaal-democratische partij. De vele kritische en nieuwsgierige vragen over de wettelijke, statutaire en culturele implicaties voor de partij werden effectief weggemasseerd gedurende het congres. Zaterdag werd met 232 stemmen voor en 9 tegen de naamsverandering beklonken onder luid applaus.

Ondertussen waren er ook verkiezingen voor de twee functies van Vice-President in het bestuur van ELDR. Hiervoor waren er drie kandidaten: Dick Roche uit Ierland, Ramona Manescu uit Roemenie van en Cedomir Jovanovic uit Servië. Deze kandidaten waren elk met een sterk team van hun nationale partij aan het lobbyen bij andere partijen voor stemmen. Veel van de LYMEC delegatieleden trokken ondertussen ook toe naar de nationaal gelieerde politieke partijen van hun eigen jongerenorganisatie, om hun toekomst in de politiek mogelijk te maken en contacten te leggen.

Zelf voelde ik me vaak verdwaald en keek ik verdwaasd om me heen naar alle politieke interactie. Deze is lastig te lezen door het gebrekkige begrip voor de context als je voor de eerste keer ergens bent. Gelukkig werd ik donderdagmiddag gelijk gegrepen door een fantastische training Campaign 2.0 van de Amerikaanse political campaign consultant Ian Marquardt. Hij heeft twee succesvolle campagnes geleid voor Democratische kandidaten voor House of Representatives en twee leden van het US Congres. Hij deelde met ons de succesvolle technieken en tactieken die de Democraten in Amerika sterk maaken. Veel dataverzameling en veel contacten leggen met strategisch belangrijke kiezers met behulp van een heleboel vrijwilligers. Zelf ben ik ook een campaigner in hart en nieren en kon ik later tijdens de borrel met hem tactieken bespreken voor de komende Gemeente- en Europese Parlementsverkiezingen in 2014.

Daarnaast probeerde ik onze LYMEC delegatie twee resoluties te laten steunen over de toekomst van de EU met een federale visie. Deze resoluties van de Engelse Europarlementariër Andrew Duff en Duitse Alexander Lambsdorff moesten worden samengevoegd na de eerste bespreking van de resolutie. Zelf trok ik de stoute schoenen aan en ging naar een voorbereidende meeting waar deze Europarlementariërs samen met nog 10 andere parlementariërs schreven aan een compromis. Dit was een unieke ervaring om te zien hoe bijvoorbeeld Duitse en Finse liberalen debatteren over het stemrecht van niet-Eurolanden zoals Zweden bij monetaire besluiten van de Eurozone. 
Toen zaterdag plenair over de resolutie werd besloten, bleek jammer genoeg dat de Scandinaviers, VVD, D66 en partijen uit de Balkan de resolutie alsnog te verstrekkend vonden en wilden dat deze resolutie langer werd voorbereid om consensus te vinden en de federale vergezichten te kunnen afzwakken. Persoonlijk zag ik dit als een verlies omdat ik geloof in een federale Unie en graag wilde dat het debat hierover plenair werd gevoerd op het partijcongres, met de vraag: wie heeft welke bezwaren? Maar later besefte ik mij dat politiek niet inhoudt dat je een debat voert dat mogelijk polarisatie oplevert tussen bevriende partijen. Ook is het belangrijk om compromissen te sluiten, want samen sta je sterk. Deze compromissen vertegenwoordigen meestal niet al je idealen, maar zorgen ervoor dat de Europese Unie een stapje dichter bij jouw ideaal komt. Wellicht dat het volgend congres een hard bevochten compromis oplevert, waarmee we als liberalen met vertrouwen en een sterke boodschap de verkiezingen van 2014 tegemoet kunnen. 

Mocht dat niet lukken kan men altijd blijven genieten van de speeches van Guy Verhofstadt. Ook dit congres weer stak hij vol passie zijn verhaal af over de voordelen van een federaal Europa en hield hij de zaal voor dat we eerlijk moeten zijn over onze keuze voor Europa naar de Europese burgers. Als je er in gelooft, moet je de passie voor Europese samenwerking niet onder stoelen of banken steken!

Categorie: Weblog