#

Eindverslag GroeiCommissie 2 online

12 Jan 2012

De Groeicommissie 2 heeft onderzoek gedaan naar de organisatiestructuur en -cultuur van de JD. Aanleiding was de grote groei van het ledenaantal, die voor knelpunten in de organisatie zorgt. In het eindverslag leggen ze concrete oplossingen voor, om deze knelpunten aan te pakken. Op de extra ALV van 26 februari dienen ze (bijgevoegde) statuten- en HR-wijzigingen en organimo's in om de aanbevelingen om te zetten daden.

De Groeicommissie 2 heeft onderzoek gedaan naar de organisatiestructuur en -cultuur van de JD. Aanleiding was de grote groei van het ledenaantal, die voor knelpunten in de organisatie zorgt. In het eindverslag leggen ze concrete oplossingen voor, om deze knelpunten aan te pakken. Op de extra ALV van 26 februari dienen ze (bijgevoegde) statuten- en HR-wijzigingen en organimo's in om de aanbevelingen om te zetten daden.

De verbeterpunten die de Groeicommissie-2 in dit eindverslag heeft verwoord, zijn gemaakt op basis van de mening van betrokkenen in de vereniging, ideeën vanuit de afdelingen en op basis van interne discussie. De beschreven verbeterpunten zijn erop gericht om de verenigingsstructuur- en cultuur mee te laten groeien met de vereniging. Tegelijkertijd is ook bij ieder voorstel gedacht aan de bestendigheid ervan voor perioden van krimp. De verbeterpunten verschillen in opzet en doel. Sommigen zijn concrete verbeterpunten, anderen zijn  juist meer ingrijpend, en wellicht ook wel controversieel. We zijn lastige onderwerpen niet uit de weg gegaan, maar hebben het moment juist aangegrepen om de verenigingsstructuur- en cultuur op een fundamenteel niveau ter discussie te stellen.

Door een groot aantal van de aanbevelingen tijdens de ALV te presenteren als HR-wijziging of Organimo, krijgen jullie de kans om je uit te spreken over deze aanbevelingen. Daarnaast  hopen wij dat het aannemen van een HR-wijziging of Organimo als stok achter de deur zal fungeren zodat er ook echt iets mee gedaan wordt en de vereniging kan groeien en bloeien als nooit tevoren.

Wij hopen dat jullie met een kritische, maar open blik naar de aanbevelingen kijken. Hierbij dienen jullie jezelf continu de vraag stellen: “Zorgt deze aanbeveling ervoor dat de JD als organisatie beter in staat is om haar politieke lobby te voeren en  de persoonlijke ontwikkeling van haar leden te faciliteren?” Want daar draait deze hele exercitie tenslotte om.

Veel leesplezier en tot bij de Algemene Ledenvergadering!

De Groeicommissie-2

 

Documenten:

Categorie: Mededelingen