#

Een nieuwe Publieke Omroep

15 Okt 2014

Een nieuwe Publieke Omroep
door Cars de Rooij - portefeuillehouder Kunst, Cultuur en Media

Staatssecretaris Dekker heeft de plannen voor de nieuwe Nederlandse Publieke Omroep geopenbaard. Visionaire plannen die verder kijken dan de huidige situatie en de ideale omroep verenigen met de relatief goede omroep die we al hebben. De plannen zijn wat mij betreft een goede stap in de juiste richting, op naar een sterke inhoudelijke omroep die de inwoners van ons land informeert, onderwijst, activeert en kansen geeft. De staatssecretaris is wat dat betreft op een goede weg.

Het wordt een ‘creatieve en innovatieve publieke omroep in plaats van het opvullen van het uitzendschema en de belangen van de afzonderlijke omroepen’, aldus Dekker. Een mooie toekomstvisie, die zeker ondersteund wordt door het toelaten van externen op de omroep. Hiermee geef je niet alleen iedereen eenzelfde kans om producties aan te leveren, je maakt ook de bestaande omroepen scherper op het beoordelen van hun eigen programma’s. Deze beoordelingen zijn belangrijk, achter een programma moet een doel zitten; er moet over nagedacht zijn en het programma moet een meerwaarde hebben.

Toch moeten we oppassen, want deze nieuwe plannen brengen valkuilen met zich mee. De NPO krijgt grote verantwoordelijkheden en redelijk veel macht. We moeten waken dat de NPO die macht niet inconsequent gebruikt. Kijkcijfers zouden bij het beoordelen van programma’s een erg geringe rol moeten spelen, want de NPO moet naar inhoud en drijfveren kijken. Toch zouden met het door externen laten meedingen naar zendtijd, kijkcijfers – onbedoeld -  een rol kunnen gaan spelen bij het beoordelen van externe productiebedrijven. De NPO heeft namelijk twee taken: waken over de inhoud van de uitzendingen en beoordelen of deze in het profiel van de NPO passen; maar daarnaast ook het profileren van de NPO om als sterk merk kijkers te binden. Het kan dus op bepaalde momenten aanlokkelijk worden productiebedrijven op eerder behaalde kijkcijfers te beoordelen in plaats van op de inhoud van hun programma; dit is ongewenst.

De NPO zou er daarnaast goed aan doen om breder te worden dan louter televisie en internet. Het aanspreken, mee laten denken en online feedback laten geven van kijkers kan beter. De NPO moet een sterk merk worden dat over verschillende media verspreid is. Een publieke omroep die voor iedereen kosteloos toegankelijk is.

De NPO wordt een breed, innovatief medium. De regionale omroepen krijgen meer uitzendtijd op de landelijke tv en gaan meer samenwerken: een goede stap. De omroep moet een afspiegeling van de samenleving zijn, gefocust op wat we van elkaar kunnen meekrijgen, wat we met elkaar kunnen bereiken en waar we met elkaar verschillen. Een open en transparante Nederlandse Publieke Omroep is een aanwinst. Met deze plannen wordt de omroep weer serieus genomen. Nederlands drama, documentaires, cultuurverbreding en educatie kunnen onze grenzen verbreden, dagen de programmamakers uit en kunnen uiteindelijk de mensen thuis goed informeren en aanzetten tot het nadenken over het leven en de toekomst van onze wereld.

Categorie: Weblog