#

Een kijkje in de keuken bij de OPCW

09 Jul 2012

Tijdens de tweede slag om Ieper verloor de mensheid een stukje van haar onschuld, toen het Duitse leger tonnen mosterdgas los liet op de Frans-Britse stellingen. De vage geelgroene muur die op de Geallieerden afdreef had een verwoestende impact, zo verwoestend dat de Duitse troepen niet voldoende waren voorbereid om de plotse breuk in de vijandelijke linie volledig te benutten. De eerste gifgas aanval werd wijd veroordeeld als barbaars, maar kort daarop zouden de Fransen en Britten hun eigen gifgas inzetten. Van het simpel opengooien van containers evolueerde chemische oorlogsvoering snel naar granaten die hun dodelijke lading over lange afstanden konden afleveren. Tijdens de Tweede Wereld Oorlog was de angst reëel dat de nieuwe vliegtuigen met gas gevulde bommen op steden zouden werpen, hoewel beide partijen zeiden dit niet te zullen doen.

Tijdens de tweede slag om Ieper verloor de mensheid een stukje van haar onschuld, toen het Duitse leger tonnen mosterdgas los liet op de Frans-Britse stellingen. De vage geelgroene muur die op de Geallieerden afdreef had een verwoestende impact, zo verwoestend dat de Duitse troepen niet voldoende waren voorbereid om de plotse breuk in de vijandelijke linie volledig te benutten. De eerste gifgas aanval werd wijd veroordeeld als barbaars, maar kort daarop zouden de Fransen en Britten hun eigen gifgas inzetten. Van het simpel opengooien van containers evolueerde chemische oorlogsvoering snel naar granaten die hun dodelijke lading over lange afstanden konden afleveren. Tijdens de Tweede Wereld Oorlog was de angst reëel dat de nieuwe vliegtuigen met gas gevulde bommen op steden zouden werpen, hoewel beide partijen zeiden dit niet te zullen doen.

Chemische wapens zijn echter geen relikwie van meer dan een eeuw geleden; tijdens de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren '80 van de vorige eeuw zette Saddam Hoessein chemische wapens in tegen de Iraanse troepen en later ook tegen zijn eigen Koerdische bevolking.

Hoewel chemische wapens minder effectief en minder afschrikwekkend zijn dan nucleaire wapens, kunnen de resultaten van het gebruik ervan vernietigend en onmenselijk zijn op een onvoorbereid doelwit. Om de wereld te verlossen van de dreiging van deze wapens is in 1997 de Chemische Wapen Conventie gesloten waarbij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) werd opgericht. De conventie heeft als belangrijkste doel de bestaande voorraden chemische wapens te vernietigingen, maar ook om te voorkomen dat deze wapens ooit weer zullen terugkeren om nog meer slachtoffers te eisen. Ondertussen is het merendeel van alle staten lid van de OPCW; 188 van de in totaal 196 landen ter wereld. De enige landen die nog buiten de conventie blijven zijn Angola, Myanmar, Zuid-Soedan, Noord-Korea, Somalië, Israël, Syrië en Egypte. Van deze acht landen is het waarschijnlijk dat de eerste drie binnen een paar jaar lid worden. Noord-Korea is een geval apart omdat haar nucleaire programma zorgwekkender is dan een mogelijk chemisch arsenaal. Verder is Somalië een failed-state waar weinig tot niets van te verwachten valt. Tenslotte zijn de drie landen in het Midden-Oosten onlosmakelijk verbonden met elkaar en andere problemen in de regio. Onder het regime van de OPCW hebben vier van de zeven landen die erover beschikten ondertussen hun wapens vernietigd (Albanië, India, Irak en Zuid-Korea) en zijn de laatste drie (Libië, Rusland en de VS) goed op weg om hun voorraden te vernietigen. Tot nu toe is meer dan 73% van de wereld voorraad chemische wapens vernietigd en de plannen om de rest te vernietigen zijn opgesteld. Het wachten is alleen nog op de nieuwe, efficiëntere en schonere vernietigingsfabrieken in Rusland en de VS.

Libië is wat dit betreft een vreemde eend in de bijt. Afgelopen november werden in een verborgen militaire installatie in de woestijn een bescheiden voorraad gifgasgranaten en enkele bommen aangetroffen door opstandelingen van het Gaddaffi regime. Dit was een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de OPCW; een van de lidstaten had moedwillig de conventie geschonden en het bestaan van wapens niet aangegeven. Wat in de Uitvoerende Raad een eenvoudig hamerstuk leek, werd een enorme rel. Libië deed haar uiterste best om de tekst van de Raad, die normaal gesproken besluiten op basis van consensus neemt, zo veel mogelijk af te zwakken. Op dit soort momenten zie je hoe nationale belangen altijd ineens de kop op steken. Landen als Frankrijk, Italië en Spanje (consumenten van grote hoeveelheden Libische olie) waren bereid zich mild op te stellen terwijl de Angelsaksische landen zoals de VS en het VK (en in mindere mate Nederland) juist een strenge resolutie eisten. Dat de crisis uiteindelijk werd opgelost lag niet zozeer aan de Libische vertegenwoordiger in Nederland, Doctor Gebril, maar bij de regering in Tripoli. Zijn poging om zijn positie veilig te stellen onder het regime dat na de verkiezingen zou volgen ging zo ver dat hij tijdens de onderhandelingen zijn telefoon uit had staan. Toen de Libische regering dit eenmaal door had en hem via de telefoon van de Directeur-Generaal –die tot zijn grote ergernis als loopjongen werd gebruikt– uiteindelijk toch wist te bereiken waren de onderhandelingen snel voorbij. Het wachten is nu tot het land voldoende tot rust is gekomen om de voorraden te vernietigen. Zo zie je maar weer; diplomaten, het zijn net mensen...

Steven Lussenburg

(Steven Lussenburg studeert Internationaal & Europees Recht en Wijsbegeerte in Groningen en loopt stage bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de OPCW)

Categorie: Weblog