#

Een democratiehandboek voor de minister-president

16 Jan 2010

Niets is belangrijker dan een goedwerkende democratie voor de Jonge Democraten. Het optreden van minister-president Balkenende van de afgelopen dagen is hen daarom in het verkeerde keelgat geschoten. Zijn minachting voor de parlementaire democratie tijdens de Irak kwestie holt de Nederlandse democratie uit. Thomas Bakker, voorzitter van de Jonge Democraten, legt in dit filmpje uit waarom hij dit nodig vindt.

In het Irak dossier lijken democratische principes steeds in de weg te zitten voor de regering. Zo waren de Jonge Democraten – de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66 – vorig jaar al overrompeld door het feit dat er geen parlementaire enquête werd ingesteld naar de oorlog in Irak. Als de jongeren de term democratie goed hebben begrepen op school, dient het parlement de regering te controleren. Waarom de regering zelf een commissie in mocht stellen die onderzoek naar hun eigen handelen deed – of deze nu wel of niet onafhankelijk zou zijn – is hun altijd geheel ontgaan.

Nu de minister-president dinsdag de Commissie Davids aan zijn laars leek te lappen, is de maat vol. Landelijk Voorzitter Thomas Bakker: “Een democratie bestaat niet zonder verantwoordelijke politici. In een democratie moet van fouten geleerd kunnen worden en politici moeten hierin hun verantwoordelijkheden nemen. Een gedegen feitenonderzoek werd dinsdag zonder enige twijfel weggewuifd. De Premier lijkt de democratie vooral als last te ervaren in plaats van een serieuze staatsvorm.”

Ook de Grondwet in ere houden is voor een functionerende democratie cruciaal. Zo dient de regering de Tweede Kamer op de hoogte te stellen bij het inzetten van een krijgsmacht. Of dit grondwetsartikel in 2003 is nageleefd, staat nu ter discussie. Ook leek de premier deze week in strijd te handelen met een ander grondwetsartikel. Het Kabinet dient eenheid te scheppen in haar beleid. Nu de minister-president dinsdag niet het geluid van de hele regering liet horen, lijkt ook deze regel in het geding te zijn.

Naar de mening van de Jonge Democraten is de minister-president inzake Irak  te vaak over de scheef te gaan wat betreft onze democratische beginselen. Om  de Nederlandse democratie te waarborgen, hebben de Jonge Democraten een handboek voor democratie gekocht voor de minister-president. Hopelijk worden daarmee de grondbeginselen van een staatsstelsel weer helder voor onze regering. Het handboek is vrijdagmiddag 15 januari  afgegeven bij de Trevezaal. 

Categorie: Politieke opinie