#

Discussieavond over de individualisering van de samenleving

02 Mei 2010

Hechten wij nog aan het collectief belang? Wie denkt aan het individu, denkt vooral aan zichzelf, één persoon, iemand, onafhankelijkheid. Mensen participeren in de samenleving als wezens die zich dan weer gedragen als individuen en dan weer als personen die hechten aan het collectief belang. Volledig als individu leven is iets waar in de samenleving in principe geen plaats voor is. Of toch wel? Een discussieavond in Utrecht met Rob Wijnberg.

Spangenberg en  Lampert denken hier in hun boek ‘De grenzeloze generatie’ wel als zodanig over. Zij stellen dat sprake is van een toenemende individualisering van de samenleving, incluis doorgeschoten vrijheden en allerlei gevolgen van dien, waaronder verslavingsproblemen en schulden.

Een zorglijk doch boeiend fenomeen. Immers, waardoor ontstaat die individualisering? Is het een (on)natuurlijk verloop waarbij het einde zoek is? Moeten wij vrezen voor louter op zichzelf gerichte wezens die elkaar straal voorbij lopen?

Genoeg vragen om een pittige discussie te genereren! Hierbij zal Rob Wijnberg, columnist, journalist, filosoof en publicist van ondermeer NRC en NRC Next zijn licht werpen op bovenstaand fenomeen en met het publiek van gedachten wisselen. Wees er dus bij!

Datum: 10 mei 2010

Tijd: 1930-2200 uur

Plaats: Café Florin, Utrecht

Categorie: Mededelingen