#

Discussie-avonden; verbetering organisatiestructuur en-cultuur

08 Mrt 2011

De Jonge Democraten zijn de laatste jaren snel gegroeid, zowel in het aantal leden als in budget. Daarnaast zijn er regelmatig vele discussies over de huidige organisatiestructuur en -cultuur van de Jonge Democraten die enige knelpunten lijken te vertonen. Het Landelijk Bestuur heeft naar aanleiding van deze discussies vastgesteld dat er wellicht sprake kan zijn van een aantal structurele problemen, zoals een ineffectieve overdracht van besturen en een gebrek aan vastgelegde institutionele kennis zoals draaiboeken en evaluaties.

 

Het Landelijk Bestuur heeft daarom een ‘Groeicommissie’ ingesteld die op neutrale wijze zal analyseren wat nu precies de knelpunten zijn binnen de organisatiestructuur en -cultuur. De analyse kan echter alleen uitgevoerd worden met de medewerking van een zeer belangrijke informatiebron, namelijk de leden van de Jonge Democraten zelf. Daarom organiseren het Landelijk Bestuur en de Groeicommissie drie ‘discussieavonden’ die als doel hebben boven tafel te krijgen wat jullie als leden precies ervaren als knelpunten. Ook zullen de eerste denkrichtingen van de commissie worden gedeeld.

 

Deze avonden zullen gehouden worden op drie locaties in Nederland. Een avond neemt ongeveer twee uur in beslag.

 

vrijdag 18 maart - Groningen - 19.30 in Hotel Corps de Garde, Oude Boteringestraat 74

donderdag 24 maart - Eindhoven - 19.30 in The Trafalgar Pub, Dommelstraat 21

dinsdag 29 maart - Utrecht - 19.15 in Kargadoor, Oudegracht 36

 

De Groeicommissie zal mede op basis van de uitkomsten van deze discussies verslag doen Congres op 15, 16 en 17 april-2011 in Amsterdam. Wij hopen op een goede opkomst, zodat de diversiteit aan ervaringen en ideeën zo goed mogelijk kan worden gebruikt om de organisatie van de JD te verbeteren.

 

De samenstelling van de Groeicommissie ziet er als volgt uit:

Kirsten Niehuis Voormalig Directeur Landelijk Bureau D66

Ton Monasso Voormalig voorzitter Landelijk Bestuur JD

Sander Schelhaas Voormalig Penningmeester Landelijk Bestuur JD

Suzanne Bakker Voormalig Internationaal Secretaris Landelijk Bestuur JD & Vice President bestuur IFLRY

Martine Schoor Voormalig Secretaris Organisatie Landelijk Bestuur JD

Cherine Mathot Stagiaire Communicatiewetenschap bij de JD

 

Voor vragen met betrekking tot deze avonden kun je één van deze commissieleden aanspreken of terecht bij:Maarten Koning-Voorzitter Landelijk Bestuur (e-mail: voorzitter@jongedemocraten.nl /telefoonnummer: +31 6 21859583)

Categorie: Mededelingen