#

DEMO redactie gezocht

07 Mei 2016

(Hoofd)redacteur van de DEMO is de mooiste functie van de JD. Je bent onderdeel van de JD én je hebt de onafhankelijkheid om er naar eigen inzicht met je redactie over te schrijven. Ook leer je veel. Het belangrijkste is dat je scherp wordt in het maken van keuzes. Wat vinden redacteuren leuk om te maken en wat vinden lezers leuk om te lezen? Het vinden van een balans tussen die twee vragen is mooi voor je ontwikkeling. Daarnaast geeft de DEMO je een podium om mensen te spreken die anders (wat) onbereikbaar(der) zijn. Met een oplage van 5500 zijn er redelijk wat prominenten bereid om twee uur in te ruimen, waardoor je in staat bent om hun verhaal te kanaliseren en vertolken aan de eigen achterban. 
 
Daarnaast is het ook gewoon gaaf om aan het einde van ieder kwartaal een fysiek product, namelijk een magazine, in handen te hebben. Bouwvakkers kunnen trotse anekdotes vertellen bij de totstandkoming van ieder muurtje en ieder schuurtje. Dát is precies ook het gevoel bij het maken van een magazine. Achter iedere letter en iedere bladzijde schuilt een verhaal (van redacteurs, geïnterviewden, fotografen of vormgevers). Het begeleiden en volgen van dit proces is een machtig mooi fenomeen. 
 
Door de complexiteit van de functie (communicatielijnen met redacteurs, fotografen, vormgevers, afdelingen, LB'ers, geïnterviewden, drukker en natuurlijk alle 'losse' JD'ers die wat willen aanleveren) kost het ook wel tijd en energie die je erin moet willen steken. Tijdens 'normale' weken kun je uitgaan van een uur of 4 / 5 per week, maar tijdens weken dat de vormgeving de redactieteksten 'overneemt' (tot afleveren bij drukker) kan dit al snel een week of 3 / 4  een uur of 20 / 30 per week worden. Afhankelijk van hoe goed je in delegeren en hoe streng je in het behalen van deadlines bent.
 
Vergeet niet dat de DEMO het enige échte communicatiekanaal van de Jonge Democraten is. Voor een groot gedeelte van de leden komen alle nieuwsbrieven, mailings en digizines tussen een stroom van spam terecht. Bij de DEMO is het voordeel dat je het vast kunt pakken en op die manier geprikkeld kunt raken door een opvallende kop, cover, cartoon of quote. Zo bereikt de DEMO stiekem een grote inactieve(re) achterban , terwijl het de actievere leden probeert vast te houden met 'verenigingseigen' rubrieken. 
 
De huidige redactie koos er meermaals ook voor om de DEMO actiematig in te zetten (Oekraïne-referendum, D66-congres) om zo het gedachtegoed van veel JD'ers / de JD uit te dragen, ook naar niet-leden. Als aankomend hoofdredacteur heb je de vrijheid om die lijn te volgen of daar juist van af te wijken.
 
Functiebeschrijving: 

Hoofdredacteur
- Eindverantwoordelijk voor het magazine
- Gezicht van DEMO naar buiten toe 
- Eindverantwoordelijk voor online uitingen
- Tijdsbesteding: 4 uur per week (deadlineweken: 20 uur)
- Aansturen & aanstellen redactie, vormgeving, fotografie, online
- Bewaken rode draad van magazine / uitingen / vormgeving
- Typen Hoofdredactioneel commentaar
- Verantwoording afleggen aan de ALV
Benodigde skills:
- Bekendheid binnen de JD, of bereidheid dat te worden
- Rechte rug als het gaat om uitingen
- Vermogen om een team bij elkaar te houden of te creëren
- Scherp idee waarom bepaalde keuzes (voor gasten) gemaakt worden
- Pré: Zelf schrijf- of vormgeeftechnisch uit de voeten kunnen
- Lol hebben in het maken van een fysiek product

Adjunct-Hoofdredacteur
- Ondersteunend aan hoofdredacteur
- Verantwoordelijk voor interne communicatie
- Verantwoordelijk voor invulling nevenactiviteiten
- Ondersteunend bewaken van rode draad
- Tijdsbesteding: 3 uur per week
Skills:
- Goed in het delegeren van taken
- Goed met mensen overweg kunnen in een samenwerking
- Ervaring in het aansturen van vrijwilligers
- Pré: Zelf schrijf- of vormgeeftechnisch uit de voeten kunnen
Daarbij is het aan te bevelen dat er goede afstemming is tussen de hoofdredacteur en de adjunct-hoofdredacteur. 'Als blok' kandideren is soms wel handig in deze - toch wel - dubbelfunctie.
 
Kandidederen voor de DEMO redactie kan door het invullen van formulier voor kandidaatstelling en  dit op te sturen naar kandidaatstelling@jongedemocraten.nl. De uiterlijke datum waarop het formulier binnen moet zijn is 04-06-2016 om 00:01.
Categorie: Mededelingen