#

De tocht naar beschaving is lang

03 Jul 2011

De protestmarsen worden van oudsher ingezet om beschaving bij te brengen en als vorm van geweldloos verzet. In de middeleeuwen waren pelgrims dagen lang, al dan niet op blote voeten, onderweg naar een nieuwe wereld. Martin Luther King hield zijn historische speech na een voettocht en veranderde de maatschappij. De Mars der Beschaving die zondagnacht naar het Haagse Binnenhof trok, schaarde zich in deze lange traditie in een poging de beschaving te redden. De vermindering van het cultuurbudget met 200 miljoen zorgt voor de opheffing van een groot aantal theaterinstellingen en festivals. In de zogenoemde basisinfrastructuur (BIS) blijven er slechts 90 instellingen behouden en daarmee wordt de BIS gehalveerd. Doordat de bestaande verworvenheden afgebroken worden, worden we jaren teruggeworpen in de beschaving.

De protestmarsen worden van oudsher ingezet om beschaving bij te brengen en als vorm van geweldloos verzet. In de middeleeuwen waren pelgrims dagen lang, al dan niet op blote voeten, onderweg naar een nieuwe wereld. Martin Luther King hield zijn historische speech na een voettocht en veranderde de maatschappij. De Mars der Beschaving die zondagnacht naar het Haagse Binnenhof trok, schaarde zich in deze lange traditie in een poging de beschaving te redden. De vermindering van het cultuurbudget met 200 miljoen zorgt voor de opheffing van een groot aantal theaterinstellingen en festivals. In de zogenoemde basisinfrastructuur (BIS) blijven er slechts 90 instellingen behouden en daarmee wordt de BIS gehalveerd. Doordat de bestaande verworvenheden afgebroken worden, worden we jaren teruggeworpen in de beschaving.

Het is een misvatting dat de cultuurbezuinigingen alleen een linkse elite aangaan. Ook het kind dat toneel wil spelen bij de school in zijn dorp, of de festivalganger die vroeger zelf ook in een bandje speelde, is de dupe. Van de gesubsidieerde festivals blijft er maar één over en festivals als Noorderslag en Oerol gaan een onzekere toekomst tegemoet. Daarbij komt dat als jongeren niet op een ongedwongen manier met cultuur in aanraking komen, niet naar kunst leren kijken of een instrument leren bespelen, er langzamerhand niks over blijft van de interesse voor cultuur. Het opheffen van een deel van de jeugdtheatergezelschappen en het mogelijke verdwijnen van cultuurkaart maakt dat honderdduizenden kinderen professionele cultuur missen.

Daarnaast zijn de keuzes die door het kabinet gemaakt worden niet gericht op de toekomst, maar enkel op het behouden van (een deel van) de gevestigde orde. Alleen de bekende namen binnen de orkesten en dansgezelschappen mogen blijven bestaan en voor de ontwikkeling van jong beeldend talent zijn nog vijftig plaatsen over. Het einde van de productiehuizen in het theater betekent het einde van talentontwikkeling en vernieuwing. Zijlstra stelt in het beleidsplan dat de grote productiehuizen zelf maar voor talentontwikkeling moeten zorgen. Op welke manier dat dan zou moeten gebeuren wordt in het vage gelaten, evenals de vraag waar zij het geld daarvoor vandaan moeten halen met het opdrogen van het budget voor de bestaande werkzaamheden.

Volgens het behoudende beleidsadvies Meer dan kwaliteit zal het bedrijfsleven het moeten overnemen van de overheid en via sponsoring naar Amerikaans model de producties in leven moeten houden. Maar waarom wordt dan het advies van de Raad voor Cultuur in de wind geslagen en niet gekozen voor een gefaseerde invoering van het beleid, maar voor een rigoureus bezuinigingsplan? Ondertussen trekt het kabinet het vangnet weg onder de instellingen en laat ze balanceren om in leven te blijven. Volgens Zijlstra moeten we het echter niet zo negatief zien: “op korte termijn is er pijn, op de lange termijn staat de cultuursector er veel sterker voor dan nu”. Dat is hetzelfde als iemand die tijdens een wintersportvakantie zijn been breekt en opnieuw moet leren lopen, stapje voor stapje. Gaat hij ooit nog de marathon rennen?

Categorie: Weblog