#

De studiefinanciering

24 Mei 2010

Afgelopen vrijdag stond de eerste grote actie van de Futureproof campagne op de agenda. De JD liet van zich horen in het debat rondom de toekomst van de studiefinanciering. Met succes, wij waren namelijk dé vertolkers van het tegengeluid!

Vrijdag werd een grote demonstratie gehouden tegen de bezuinigingen in het Hoger Onderwijs. Geheel terecht, want de dalende kwaliteit stelt de individuele student niet in staat zichzelf maximaal te ontwikkelen. Daarnaast is iedereen het over eens dat kennis de enige motor is achter de Nederlandse economie. Nu, maar zeker in de toekomst. We worden ingehaald door China, India en Brazilie. Kortom, het Nederlandse onderwijs heeft heel dringend een kwaliteitsimpuls nodig. Bezuinigingen op kennis zijn daarmee niet te rijmen, daarentegen zijn investeringen onvermijdelijk: boter bij de vis!

Om bovenstaande redenen was de demonstratie voor de Jonge Democraten een belangrijk moment om een signaal af te geven: investeer in het Hoger Onderwijs. De LSVB kaapte de demonstratie echter om vooral te pleiten voor behoud van de basisbeurs. 700 Miljoen euro op de onderwijsbegroting wordt jaarlijks weggegeven aan inkomenssteun voor studenten, dit wordt verdedigd onder het mom van toegankelijkheid. Het behoud van die uitgave leidt echter geenszins tot hogere kwaliteit (lees: meer docenten, meer contacturen, kleinschaliger onderwijs). Waar 21 mei in het teken had moeten staan van een investering in de kwaliteit van het Hoger Onderwijs, ging het over de portemonnee van studenten.

Natuurlijk is de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs een groot goed. De toegankelijkheid mag nimmer op het spel worden gezet. Echter, als de LSVB stelt dat hun grootste zorg is dat jongeren met minder rijke ouders niet meer kunnen studeren, had de LSVB moeten pleiten voor een inkomensafhankelijke basisbeurs. Dat de LSVB, de SP, het CDA en alle andere pleitbezorgers van het behoud van de basisbeurs dit niet doen, toont aan dat hun zogenaamde zorg over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs valse retoriek is. Het is ordinaire belangenbehartiging voor de portemonnee van de meest kansrijke jongeren.

Onderzoek van het CPB en vergelijkingen met het Verenigd Koninkrijk en Australie tonen aan dat een basisbeurs allerminst noodzakelijk is voor een toegankelijk Hoger Onderwijs. Daarnaast doet het niets aan de werkelijke bedreiging die studenten boven het hoofd hangt: afnemende kwaliteit. Daarom lanceerde de Jonge Democraten vorige week de website www.lievergoedonderwijsdanstufi.nl. Op de dag van de demonstratie werd dit geluid kracht bij gezet door een bezetting van het LSVB kantoor en aanwezigheid op het museumplein. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Vrijwel alle website van de gerenommeerde kranten deden verslag, net als talloze studentenbladen, studentenomroepen, maar ook BNR en Radio1 schonken aandacht aan ons. In een live uitzending van TV Gelderland ging ik in debat en naar alle waarschijnlijk krijgt dit vervolg als ik volgende week bij BNR de verbale strijd aan mag gaan met Emile Roumer.

Het campagneteam heeft bij deze actie fantastisch werk geleverd. De actie was perfect voorbereid en verliep geheel als gehoopt! Door hun enorme inzet kan de JD van zich laten horen. Dat zullen we de komende weken blijven doen als het gaat om de stufi, maar daar blijft het niet bij!

 

Geschreven door Thomas Bakker, Landelijk voorzitter Jonge Democraten

Categorie: Weblog