#

De landelijke discussiereeks over democratie begint - Wees erbij!

29 Aug 2010

Vanaf september vinden er bijeenkomsten plaats van een politiek-filosofische discussiereeks over democratie, georganiseerd door het Landelijk Bestuur. Deze verenigingsbrede discussie over democratische vernieuwingen, bestuurlijke hervormingen en de verhouding tussen staat en burger zal een half jaar duren. In deze bijeenkomsten kun je je verdiepen in vraagstukken over deze onderwerpen zonder meteen te hoeven nadenken over concrete beleidsvoorstellen zoals kiesstelsels of referenda. Op die manier kun je jezelf een goede bodem geven om discussies over democratische vernieuwingen in de toekomst te kunnen voeren. De reeks behandeld een aantal thema's die goed op elkaar aansluiten maar zeker ook apart gevolgd kunnen worden.

 

Deze reeks mondt uit in een politiek congres in januari van 2011. Hier zullen de lessen van de democratiereeks worden geintegreerd in workshops, debatten en colleges en daarnaast zal er een manifest worden gepresenteerd met de visie van de Jonge Democraten op de Nederlandse Democratie in de 21e eeuw. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan het verschraalde publieke debat over democratische vernieuwingen.

 

2. MAANDAG 11 oktober (Amsterdam)(locatie ws P96!)
De volksvertegenwoordiging of de vertegenwoordiging van het volk - Op welke manier moeten burgers vertegenwoordigd worden in de politiek?

3. WOENSDAG 3 november (Utrecht)
Soevereiniteit in eigen kring - Liberalisme en individualisme als dogma

4. Donderdag 25 november (Amsterdam)(ovb)
Technocratie of democratie: wie moet er regeren?

5. Dinsdag 14 december (Utrecht)
Europa en nationale soevereiniteit: macht om de macht

6. Donderdag 6 januari (Amsterdam)(ovb)
De groei van het electoraat: wie vormen de demos? - Kun je mensen uitsluiten van politiek participatie?

 

 

 

--

 

Cas van Kleef

Landelijk Bestuur Jonge Democraten

Secretaris Politiek

t: 06 - 417 47 628

e: cas.vankleef@jongedemocraten.nl

Categorie: Mededelingen