#

De eerste week..

12 Nov 2010

De eerste week als nieuwe voorzitter is achter de rug. Een mooie eerste week, met ook een eerste vergadering met het nieuwe landelijk bestuur. Een ambitieus bestuur wat snel van start is gegaan om te werken aan de organisatie van nieuwe activiteiten en om de verschillende plannen uit te werken en bijeen te brengen.

En dan, na zes dagen in funtie al mogen spreken tijdens het congres van D66 in Den Haag. Een uitgelezen kans om de visie van de Jonge Democraten te verwoorden, om duidelijk te maken hoe jongeren kijken naar de problemen van nu. Maar vooral om D66’ers te laten weten hoe de Jonge Democraten aankijken tegen de uitdagingen voor de toekomst.

De prangende problemen die de komende decennia de jongere generaties steeds harder zullen raken, worden niet opgelost door het ambitieloze rechtse kabinet. Wij kunnen niet nog vier jaar wachten op onmiddelijke verhoging van de AOW, op hervormingen in de zorg, de arbeidsmarkt en in de woningmarkt! Wij willen dat politiek Den Haag nu eindelijk eens kiest voor het belang van jongeren!

Gemorrel klonk in de zaal bij termen als ‘babyboomers’, ‘generatieconflict’ en ‘te veel ouderenbelangenbehartiging’. “De polarisatie van oud-jong was wat al te sterk aangezet”, las ik later terug op Twitter.

Ik ben het daar niet mee eens. Het is tijd voor progressieve partijen in Nederland om openlijk te kiezen voor de belangen van jongeren. Gewoonweg omdat de verhoudingen met de dag meer scheef trekken.

Nú geen actie ondernemen, leidt alleen maar tot grotere problemen. Bijvoorbeeld bij de AOW-leeftijd en pensioenen. Solidair zijn betekent het verhogen van premies én het verlagen van uitkeringen door pensioenfondsen. Solidair zijn betekent nú kiezen voor geleidelijke, snelle verhoging van de AOW-leeftijd, in plaats van pas over tien jaar ermee te beginnen.

Ik riep D66 op om de initiatiefwet voor een vaste zetel voor gepensioneerden in pensioenfondsbesturen te laten varen. Deze wet ligt nu voor in de Eerste Kamer. D66-senator Hans Engels kwam na de speech naar me toe: “In mijn stemverklaring zal ik jullie bezwaren zeker terug laten klinken.”

Tsja, dat een eigen wetsvoorstel niet ingetrokken wordt, is niet verwonderlijk. Wel jammer.

Maar dat neemt niet weg dat ik graag met Tweede Kamerleden van D66 en andere partijen in gesprek ga. Want zolang Rutte en zijn babyboomelftal niet klaar is voor hervormingen, zullen we het moeten doen met de status quo van het politieke systeem.

Als gepensioneerden het systeem van binnenuit op willen tuigen, dan doen wij daar minstens zo hard aan mee. Zij een zetel, wij zéker meer inspraak. Als ‘If you can’t win the game, change the rules’, het motto is van de oudere generaties, dan willen wij ook wel een spelregel veranderen. Op naar meer en vaste jongerenvertegenwoordiging in pensioenfondsen en vakbonden!

 

Hier kan je de speech teruglezen van voorzitter Maarten Koning van de Jonge Democraten tijdens het congres van D66 op 6 november 2010.

Hier kan je de speech terugkijken.

Categorie: Weblog