#

De blauwe industrie

08 Aug 2007

ImageDe mythe is eindelijk doorgestoken. Het idee dat de overheid alsmaar ingewikkelder wordt en daarmee onze samenleving een stukje beter, geldt niet meer. Liberalen en in mindere mate corporatisten zijn al langer van dat besef doordrongen, maar toch lijkt het alsof het weligtierende geloof in de ongedempte put, nadat de rouwperiode voor het kalf verstreken is, elke keer weer de kop opsteekt.

De ongedempte put is hier de overheidsbureaucratie en het kalf een willekeurige groep burgers of bedrijven. Minister Donner en staatssecretaris De Jager moesten met het schaamrood op de kaken toegeven dat de Walvis-operatie, die ironisch genoeg moest bijdragen aan administratieve-lastenverlichting, mislukt was. “Met de kennis van nu zouden we het niet zo hebben gedaan,” was hun verweer.

Het feit dat een vereenvoudigingsoperatie zo kan mislukken, moet toch een immense waarschuwing zijn over de staat van onze staat. Dat de complexe regels die Nederland rijk is, vaak nog zo goed worden uitgevoerd, is een wonder. Wat is er aan de hand?

De Belastingdienst en het UWV bestookten middenstand en grootbedrijf vrijwel maandelijks met blauwe enveloppen, danwel enveloppen met een blauw logo, om gegevens over de loonbelasting en sociale verzekeringen aan de weet te komen. Terecht is dat tijdperk beëindigd door dezelfde gegevens nog maar een keer op te vragen, en wel digitaal. De innige verstrengeling van de automatisering is echter uitgelopen op een fiasco.

Dat is niet zo verwonderlijk, als je kijkt naar de korte tijd waarin het allemaal moest gebeuren. Misschien wist de politiek met de kennis van gisteren niet dat niet alles vanzelf gaat, elke middelbare scholier met informatica in zijn pakket kent de twee-twee-en-halfregel. Automatiseringsprojecten kosten altijd twee keer meer geld, duren twee keer zo lang en kunnen maar de helft van wat gepland is. Alleen als vooraf perfect sluitende afspraken zijn gemaakt, alle betrokkenen op een lijn zitten en de eisen volstrekt helder zijn, kan die wetmatigheid worden omzeild. Een jaartje verder weet de minderjarige scholier ook dat je met een paar servers en wat software achterliggende organisatorische problemen niet oplost.

De Belastingdienst het UWV zijn verschillende organisaties, met andere belangen, kwaliteiten en politieke opdrachtgevers. Hoewel er wel iets is gebeurd, zijn er nog steeds verschillen in de loondefinitie die de mannen van Bos en de ambtenaren van Donner gebruiken. Voor de meest simpele belastingaangifte zijn nog steeds veertig gegevens nodig.


Zo lijdt operatie Walvis onder dezelfde zwaktes als het probleem dat ze moet helpen oplossen. Overspannen verwachtingen van de politiek, het op-stel-en-sprong regelen van enorm ingewikkelde veranderingen en het vermijden van echte keuzes. Had de politiek wat langer de tijd genomen voor een goed systeem, waarbij ze ook durfde te snijden in de hoeveelheid informatie en de complexiteit van alle werknemersregelingen, dan was Walvis écht waardevol geweest.


Voor nu wens ik alle experts veel sterkte bij het oplossen van de problemen. Toch zullen ze er niet in slagen om alle problemen te verhelpen. Waarom? Omdat de politiek eist dat er per direct een oplossing komt. Ondertussen spelen UWV en Belastingdienst elkaar de zwarte piet toe. Waar kennen we dat van?

Ton Monasso, landelijk voorzitter, 8 augustus 2007

Categorie: Weblog