#

De Beste stuurlui staan... bij de JD-delegatie

27 Nov 2015

De beste stuurlui staan… bij de JD-delegatie

Een bijzondere locatie, een bijzonder congres. Van 28 oktober tot 1 november vond het najaarscongres van LYMEC plaats in Helsinki. Althans, daar begon het… Het merendeel van het congres vond namelijk plaats op de boot tussen Helsinki en Stockholm. Een hele nieuwe ervaring, maar ook hier verliep het congres zoals de meeste LYMEC congressen; ietwat chaotisch, maar met succesvolle afloop voor de Jonge Democraten.

Een goed begin is het halve werk, zo ook bij een internationaal congres. De voorbereiding blijkt cruciaal, daarom kwam de delegatie al in september digitaal ‘ bij elkaar’. Tijdens deze digitale meeting werden de ingediende resoluties van onze zusterorganisaties besproken en ons standpunt per resolutie vastgesteld. Ook keken we naar eventuele amendementen op resoluties om onze steun ervoor mogelijk te maken; gekeken naar het politiek programma en de moties van de laatste ALV. Zelf hebben we ook een aantal resoluties ingediend, namelijk: “resolution on a harmonized common EU asylum policy”, “resolution on European fund for sustainable energy”, “ resolution on Copenhagen Criteria Control Cycle”, “ resolution on the regulation and legalization of MDMA”, “ resolution on Basic principles and f=goals for an EC environmental policy” and “ resolution on Ideas flow free.” Een dag voor vertrek kwamen nogmaals via Skype samen om de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten. Daarbij besloten we om ook een urgent resolution te dienen over Ruslands acties in Syrië.

De volgende dag was het dan zover; het eerste deel van de delegatie vertrok met frisse moed naar Helsinki, de rest zou later die dag volgen. Op donderdag en vrijdag vonden er inhoudelijke fringe-meetings plaats, in de vorm van lezingen over het thema “Energy Security”, waar het dit congres om draaide. ’s Avonds volgden natuurlijk de nodige drankjes en eindigden we in een karaokebar (want, why not?). De ochtend erna verschenen we iets minder fris en fruitig aan het ontbijt, waarna er nog enkele fringe meetings plaatsvonden. Na de lunch die middag vetrokken we gezamenlijk naar de haven. Op de boot begon die avond dan het echte congres.

Bij de start van het congres wordt eerst de standaard lijst afgewerkt; roll calls, voting rights, appointment congress bodies, aannemen agenda en notulen vorige congres, etc. Daarna wordt er gestemd over de behandeling van de resoluties. Ook moet de urgentie van de urgent resolutions verdedigd worden. Onze resolutie over Rusland/Syrië komt bovenaan de lijst terecht om te behandelen en ook onze reguliere resoluties komen vrij hoog op de lijst. Een goede start van het congres. Voor we echter de inhoud kunnen bespreken, worden eerst de bestuur verantwoordingen en financiële stukken behandelt. Hierbij kwamen geen noemenswaardige punten naar voren. Die avond vond er een kleine borrel plaats in de verschillende kroegen op de boot, waar natuurlijk nog druk gelobbyd werd voor de resoluties die de volgende dag besproken zouden worden.

Op de zaterdag van het congres worden verdere statutaire zaken besproken. De toetreding van nieuwe organisaties was het volgende punt op de agenda, waarbij na een korte presentatie en vragenronde gestemd werd over hun lidmaatschap. Daarbij zijn er drie nieuwe member organisations lid geworden van LYMEC:  twee nieuwe associate members TLDE (Roemenië), Attistibai Youth (Letland) en nu full member JDL Luxembourg.

Dan komt eindelijk de tijd voor de inhoud; de resoluties worden besproken op de volgorde die eerder uit de stemming gekomen is. Dit kwam de JD-delegatie gunstig uit, omdat een aantal van onze resoluties als eersten behandelt zouden worden. De eerste resolutie was: “ Russia in Syria”, urgent resolution ingediend door de JD. De strekking van deze resolutie richt zich op de partijen die zich mengen in de burgeroorlog van Syrië; zij dienen een meer constructieve houding aan te nemen en werken richting een oplossing. Deze resolutie is ingediend naar aanleiding van Russische inmenging in het conflict. Doordat tot tijdens het congres amendementen mogen worden ingeleverd, duurt de behandeling van elke resolutie vrij lang; elk taalkundig puntje wordt los behandeld. Uiteindelijk werd deze resolutie geamendeerd aangenomen. De tweede resolutie was wederom door de JD delegatie ingediend en gericht op een gezamenlijk, geharmoniseerd EU asielbeleid. Deze resolutie is gericht op het streven naar afschaffing van het Dublin systeem en het vervangen door een gebalanceerd, gemeenschappelijk asielbeleid gebaseerd op solidariteit en gerechtigheid. Wederom waren hier veel amendementen op ingediend, niet allen even inhoudelijk, maar worden allemaal behandelt. Veel taalkundige punten nemen we direct over, mede om de snelheid erin te houden en tijd te reserveren voor inhoudelijke discussie. Ook deze resolutie wordt geamendeerd aangenomen door het LYMEC congres.

De overige drie resoluties die binnen de tijd van het congres besproken zijn, zijn door zusterorganisaties ingediend. Hierop heeft de JD delegatie verschillende amendementen (gebaseerd op ons Politiek Programma en de Moties van ALV70) ingediend, zodat we deze resoluties als geheel konden steunen. Resolutie drie is ingediend door Finnish Centre Youth (FCY) en Estonian Reform Party Youth (ERPY) en is gericht op het erkennen van Russische acties die de territoriale integriteit van omliggende landen in gevaar brengt, en het erkennen van het gevaar dat dit vormt voor EU-lidstaten in Oost-Europa. Ook roept de resolutie op tot het monitoren van Russische activiteiten door de Europese Unie en bescherming garanderen voor eerdergenoemde Oostelijk gelegen lidstaten. Deze resolutie is geamendeerd aangenomen. De vierde resolutie werd ingediend door Bundesverband Liberaler Hochschulgruppen (LHG, Duitsland). Deze richt zich op speciale taalcursussen voor vluchtelingen, roept overheden op deze te verzorgen, en roept universiteiten op om lokalen en materialen hiervoor beschikbaar te stellen. Hier heeft de JD delegatie onder andere een amendement op ingediend, omdat dit niet de verantwoordelijkheid van universiteiten zou moeten zijn. Deze resolutie is wederom geamendeerd aangenomen.

De laatst besproken resolutie werd in de ‘extra tijd’ bediscussieerd. Dit was de meest felle en inhoudelijke discussie van het congres. De resolutie, ingediend door Ógra Fianna Fáil (Ierland), richt zich op een aanpassing van de visie op CAP (na hervormingen van de Common Agricultural Policy in 2013), en een lange termijn, duurzaam beleid richting rurale ontwikkeling aan te nemen. Deze resolutie was eerder ingediend, maar doordat het destijds niet werd aangenomen volgde nu de herkansing. Hier hebben een aantal delegatieleden zich ook fel uitgesproken voor deze resolutie, omdat het eerdere artikel in het LYMEC Policy Book sterk verouderd was en dit een goede stap voorwaarts (in lijn met ons eigen Politiek Programma). Na een verhitte discussie volgde de stemming, en werd ook deze resolutie geamendeerd aangenomen. Nadien nagepraat met onze Ierse collega’s, hier is ook de basis gelegd voor een eventuele twinning > Dus afdelingen wees er snel bij!

Na elk congres hoort natuurlijk het eindfeest er ook bij: dit congres viel tijdens de Halloween en daar werd naar verwijzen bij het ‘Nautical Halloween’  themafeest. De volgende morgen kwamen we weer aan in de haven van Helsinki, waar het weer tijd was om naar huis te gaan. Helaas had de vlucht nog wat vertraging door de dichte mist die op dat moment in Amsterdam hing (passend bij de Halloween sfeer), maar gelukkig kwam de delegatie die avond moe maar voldaan terug in Nederland. Een zeer succesvol LYMEC congres voor de Jonge Democraten. De beste stuurlui staan niet aan wal, maar in de JD delegatie.

Categorie: Weblog