#

D66 Jongeren gaan voor een Iers ‘JA’

01 Jun 2008

Jonge Democraten naar Ierland om campagne te voeren voor het europees referendum.

Op 12 juni gaan de inwoners van Ierland naar de stembus om op 12 juni al dan niet in te stemmen met het nieuwe Europees hervormingsverdrag. Het verdrag dient als vervanger voor de in Nederland en Frankrijk afgewezen Europese grondwet. De Jonge Democraten, de politieke jongerenorganisatie van D66, gaan volgende week naar de Ierse hoofdstad Dublin om het kamp van de ‘voorstanders’ te ondersteunen in hun campagne. “Wij willen en kunnen uitleggen waarom zowel voor Europa als de individuele lidstaten het nieuwe verdrag nodig is. Kennelijk deelt de Ierse regering, in tegenstelling tot de Nederlandse, deze overtuiging en durven zij het verdrag wel voor te leggen aan hun inwoners. Waar het ‘Nederlands referendum’ is uitonderhandeld in de kabinetsformatie gaan wij vol vertrouwen naar Ierland, en hopen wij ons steentje bij te kunnen dragen aan goede afloop daar,” aldus Floris Kreiken, voorzitter van de Jonge Democraten.

De Jonge Democraten zullen in Ierland de Young Progressive Democrats, de jongerenorganisatie van de Progressive Democrats, bijstaan. Ierland is waarschijnlijk het enige land waar de burger mag stemmen over het Europese verdrag. Dit terwijl het verdrag er juist na aanleiding van het Nederlandse en Franse ‘nee’ is gekomen. Het is dan ook merkwaardig dat juist deze landen het verdrag nu niet aan de kiezers voor durven te leggen. “Het niet houden van het referendum in Nederland zien wij dan ook als een motie van wantrouwen naar de kiezer,” aldus Kreiken.

Ten tijden van de vorige grondwet campagne in Nederland voerde de Jonge Democraten ook actie vóór het verdrag. In 2005 toerden zij met een Europa-caravan achter Geert Wilders aan om zo ook de vóór argumenten goed onder de aandacht te brengen. Deze actie kreeg toen veel aandacht in binnen- en buitenland.

Categorie: Persberichten