#

CU-jongeren en Jonge Democraten roepen op tot verwerping belastingplan Rutte in Eerste Kamer

19 Dec 2010

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren en de Jonge Democraten roepen de Eerste Kamerfracties van hun moederpartijen, ChristenUnie en D66, op om maandag het belastingplan van Rutte te verwerpen als het kabinet niet met een alternatief voor de BTW-verhoging op de kunst komt. De verhoging schuurt met het legaliteitsbeginsel en gelijkheidsbeginsel en kent veel uitvoeringsproblemen. Dit tegenhouden behoort tot de kerntaken van de senaat.

 

De snelheid waarmee de BTW-verhoging op de cultuursector wordt ingevoerd is onverantwoordelijk. Er wordt in de laatste helft van december besloten dat per 1 januari de belasting met 13% omhoog gaat. Theaterproducenten hebben hier onmogelijk op kunnen anticiperen. Daarnaast leidt de maatregel tot grote ongelijkheid. De belasting op museum-, kermis, circus- en bioscoopbezoek blijven vallen onder het lage BTW-tarief. Dit zal veel fiscale onduidelijkheden en juridische problemen voor de overheid scheppen.

 

“Moeten we straks alle theatervoorstellingen gaan houden in een circustent? Een geloofwaardige overheid mag niet zulke arbitraire grenzen stellen en het is aan de Eerste Kamer om hier op toe te zien!” aldus Maarten Koning, voorzitter van de Jonge Democraten.

 

Het terugsturen van een belastingplan is een rigoureuze maatregel, en daar zijn de Jonge Democraten en PerspectieF zich terdege van bewust. Het BTW-voorstel is echter juridisch en fiscaal onvolkomen, onduidelijk en ontijdig. Het terugsturen van wetten met zulke problemen is juist de kerntaak van onze senatoren.

 

Robert Heij, Voorzitter van PerspectieF: “De starheid van het Kabinet is verbazingwekkend. Het gaat om een relatief kleine bezuiniging en er is Kamerbreed weerstand. Als het kabinet geen handreiking doet kan een Eerste Kamer alleen maar tegen stemmen.”

Categorie: JD in de Media