#

Cramer miskent EU stroommarkt

14 Sep 2009

In het Financieel Dagblad van maandag 14 september is een artikel opgenomen van de Jonge Democraten over de Europese stroommarkt. De Jonge Democraten zien in de verwachte overcapaciteit met de komst van nieuwe electriciteitscentrales kansen voor export. De energiemarkt moet meer als een internationale aangelegenheid worden gezien. Lees het gehele artikel hieronder.

Cramer miskent EU-stroommarkt

Rob Jetten en Thijs Kleinpaste

PvdA-minister Jacqueline Cramer van Vrom maakt zich ernstig zorgen omdat met de geplande komst van een aantal nieuwe elektriciteitscentrales de overcapaciteit verder toeneemt. ‘Een desastreuze ontwikkeling’, zei ze bij de opening van het academisch jaar aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Cramer slaat de plank echter volledig mis.

Die overcapaciteit biedt kansen voor export, maar Cramer vreest dat daar geen behoefte aan is , omdat het buitenland zelf voldoende produceert. Hoewel vaak goed voor de prijs , is Cramer niet tevreden. De Nederlands stroom, is namelijk vooral grijs, niet groen.

Als reactie op het uitblijven van groene stroom, zinspeelt de minister op represailles voor de sector. Dat is een flater. Natuurlijk, ook wij streven naar duurzame energie en zien liever dat energiebedrijven inzetten op groene energie. Maar dat moeten we niet verwarren met de noodzaak van één Europese energiemarkt.

De energiemarkt is al lang geen nationale aangelegenheid meer. Veel landen zijn afhankelijk van het buitenland. Grondstoffen als olie en kool, maar ook elders opgewekte elektriciteit, worden massaal ingevoerd. Nederland profiteert al jaren van de export van aardgas, maar heeft ook lang energie geïmporteerd

Het internationale karakter van die markt wordt steeds groter, zeker binnen de EU. Met de liberalisering van de energiemarkt verdwijnen nationale grenzen. Ook Nederland beseft dat; het kabinet wil van Nederland een gasrotonde maken en internationaal vooroplopen bij de opslag van CO2.

We zitten midden in een overgang naar een Noordwest-Europese stroommarkt. Een ontwikkeling die Europese bedrijven en consumenten veel kansen biedt. In dat licht is het vreemd dat de minister negatief staat tegenover de export van Nederlandse energie.

Door die export kunnen we de vruchten plukken van concurrentie op de Europese markt. Daar profiteren we al jaren van op talloze terreinen, denk aan goedkoop sms’en. Gezien de huidige hoge energieprijzen mogen we de consument de voordelen van concurrentie niet ontzeggen. Veel centrales bieden ook een goede garantie voor leveringszekerheid. Dat is gerechtvaardigd, gezien de spanningen in olierijke gebieden.

In plaats van internationalisering van de energiemarkt tegen te werken kan minister Cramer beter inzetten op drie prioriteiten. Ten eerste het splitsen van elektriciteitsbedrijven in de EU-lidstaten, te beginnen met onze buurlanden. Dat zorgt voor een goed functionerende energiemarkt. Ten tweede meer focus op het versterken van de Europese infrastructuur (TEN projecten). Dat voorkomt knelpunten in de netten. Derde prioriteit is voorkomen dat bepaalde industrietakken bij de Kopenhagen-onderhandelingen worden uitgezonderd van de limieten voor uitstoot van brandstofgassen.

Problemen en kansen benaderen binnen een nationaal perspectief is dit kabinet niet vreemd, zie het dossier Westerschelde. Die bekrompen kijk doet geen recht aan een modern, internationaal georiënteerd Nederland. Het is evenmin goed voor de relatie met Europese partners. Daarom vragen wij van het kabinet een VOC-mentaliteit. Die hield toch ook niet op bij de landsgrenzen?

Rob Jetten en Thijs Kleinpaste zijn landelijke voorzitter en secretaris politiek van de Jonge Democraten. Een vrijzinnig-democratische politieke jongerenorganisatie, gelieerd aan D66.

 

 

Categorie: JD in de Media