#

Congresboek met resoluties en statuut- en HR-wijzigingen online

10 Mrt 2012

De eerste versie van het congresboek staat online. In deze versie staan alle ingediende congresvoorstellen, namelijk de resolutie Kunst Cultuur en Media en de deelresoluties Ouderenzorg; Mensenrechten; en MBO.  Tevens zijn twee statuutwijzigingen en een aantal HR-wijzigingen ingediend naar aanleiding van de extra ALV (61) en is de jaarrekening van 2011 toegevoegd.

Lees  op de website onder 'congresvoorstellen' meer informatie over het indienen van amendementen en moties. De deadlines voor het voorjaarscongres zijn als volgt;

  • 24 maart 00:01 uur deadline indiening amendementen op resoluties en politiek programma en moties, zowel politieke moties als organisatorische moties
  • 31 maart 00:01 uur deadline indiening actueel politieke moties, daarna eigen verspreiding. Deadline kandidaatstellingen Landelijk Bestuur.
  • 7 april 00:01 deadline publicatie congresboek met de bovengenoemde stukken er in.
Categorie: Mededelingen