#

Breng het koningshuis terug tot een traditie

26 Apr 2017

Een gekozen staatshoofd hoeft niet te betekenen dat het koningshuis volledig verdwijnt. Het koningshuis is momenteel meer dan een traditie alleen, de Koning ondertekent alle wetten en heeft regelmatig ontmoetingen met de premier. Zonder zijn goedkeuring kan een kabinet gevormd worden, noch kunnen er wetten worden aangenomen. Daarnaast is zijne majesteit op de hoogte van alle zaken die het landsbelang aangaan. Het koningshuis heeft daarmee een invloedrijke positie in ons staatsbestel. Deze positie toekennen aan één familie op basis van een stamboom is een uitzondering op ons democratische gedachtegoed. Nederland moet overgaan op een gekozen staatshoofd om de eigen geschiedenis eer aan te doen.

 

Maatschappelijke discussie
De discussie rond het koningshuis ligt muurvast. Momenteel ontstaat er enkel discussie over incidenten rond de kosten van het Koningshuis, zoals een studerende dochter met een ietwat riante studiefinanciering of een renovatie van een schip. Het wordt echter tijd om de staatsrechtelijke positie van de koning grondig te herzien. Regelmatig duikt ook het misverstand op dat het herzien van de rol van het koningshuis een einde zou maken aan tal van belangrijke tradities. Zaken als de nationale kleur oranje, Koningsdag en het Wilhelmus hoeven echter niet te worden afgeschaft wegens staatsrechtelijke modernisering.

De positie van de koning zou meer moeten gaan lijken op die van de overige adellijke huizen. Sinds 1848 hebben deze geen bijzondere rechten meer en wordt het geslacht alleen bijgehouden in de geboorteakte. De titel van ‘Koning’ hoeft ook niet noodzakelijkerwijs te verdwijnen in deze situatie. Een inkomen van staatswege en een rol in de regering zijn dan echter niet meer aan de orde. Zo hebben de leden van het koninklijk huis de vrijheid om hun leven naar eigen inzicht te leiden zonder het juk van ministeriële verantwoordelijkheid.

Momenteel ontbreekt de democratische controle op de functie van staatshoofd in het Nederlandse staatsbestel. Een representatieve en verantwoorde koning is niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Zekerheid voor de toekomst is er evenmin. Door Nederlanders zelf te laten kiezen voor een staatshoofd maken we Nederland democratischer.


Republikeinse staatsvorm past beter in traditie
Daarnaast doen we de geschiedenis van Nederland eer aan door over te gaan naar een verkozen staatshoofd. Willem van Oranje wilde koning worden, maar toen er na zijn dood niemand opstond met dezelfde wens is men overgegaan op een republikeinse staatsvorm. Dat was in de periode waarin wij onder meer de Gouden Eeuw kenden. Nederland liep op dat moment op tal van gebieden voorop in Europa (al moet worden toegegeven dat er geen sprake was van een democratisch feestje). Pas honderden jaren later is de positie van Koning, nota bene door buitenlandse invloeden, een feit geworden.

Kwaliteiten geven de doorslag, niet afkomst
Wij geloven in een samenleving waarin inzet en talent bepalend moeten zijn in hoe welvarend een individu is. Een positie in ons landsbestuur reserveren voor een  persoon op basis van afstamming past daarin niet. Laat de Koning zijn titel eventueel behouden, maar maak de positie van het staatshoofd democratisch.

Categorie: Politieke opinie